Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Verzekeraars met een erkend en getoetst kwaliteitsniveau krijgen het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV). De Stichting toetsing verzekeraars reikt het keurmerk uit. ZLM Verzekeringen voldoet aan de eisen voor het KKV.

Het keurmerk gaat uit van prestatiegebieden. U leest hier per prestatiegebied waarom wij dit keurmerk hebben gekregen. Daarnaast leest u bij Kwaliteitsnormen hoe wij binnen ZLM invulling geven aan het kwaliteitsbeleid.

Bekijk de verzekeringskaarten.