Wij hebben een goed kwaliteitssysteem

Wij werken voortdurend aan de verbetering van onze dienstverlening. Ons kwaliteitsbeleid is hiervoor het uitgangspunt. Het klantbelang staat daarbij centraal.

Interne kwaliteitsonderzoeken

Iedere 2 jaar voert ZLM een intern onderzoek uit. Daarin kijken we naar ons kwaliteitsniveau en of we voldoen aan de eisen van het keurmerk. Van het onderzoek maken wij een rapportage en stellen een plan vast voor kwaliteitsverbetering.

Wij doen mee aan het landelijk Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

Hoe tevreden zijn onze klanten over onze dienstverlening? Hoe beoordelen ze onze deskundigheid en zijn wij altijd duidelijk? Om antwoord te krijgen op onder meer deze vragen doen wij mee aan het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek van het Verbond van Verzekeraars. Lees meer over dit onderzoek en de uitkomsten in 2017.

Beleggingsbeleid

Wij geven u duidelijke informatie over ons beleggingsbeleid.

Fraudebeleid

Wij geven u duidelijke informatie over ons fraudebeleid.

Verzekeringskaarten

De belangrijkste kenmerken van onze verzekeringen leest u op de Verzekeringskaart. Deze vind u bij de productinformatie van elke verzekering op onze website. Op de Verzekeringskaart kunt u gemakkelijk zien wat wel en niet gedekt is op de polis.

Heldere voorlichting en taalgebruik

  • Alle schriftelijke informatie voor onze klanten schrijven wij in begrijpelijke taal. Denk bijvoorbeeld aan brieven, brochures en de website.
  • Wij geven u heldere voorlichting. Zo zijn de namen van onze producten duidelijk en dekken de lading. Wij wijzen u op het belang om juiste en volledige informatie te verstrekken.

Informatie CentiQ

Op onze website verwijzen wij u naar www.wijzeringeldzaken.nl.