Dweilen met de kraan open

Een lekkende waterleiding, vloerverwarming, riolering of verstopte afvoer zijn vaak de oorzaak van waterschade. ZLM geeft u graag een aantal tips om schade te voorkomen of de kans op schade te verkleinen. Vaak kunt u met kleine aanpassingen die niets kosten al veel bereiken.

dweilen

 • Zet watersloten op de wasmachine en vaatwasser.
 • Zet afvoerslangen van machines goed vast.
 • Gebruik een lekbak en sluit deze aan op de afvoer.
 • Gooi maandelijks een emmer warm water met soda in de afvoer. Dit verkleint de
  kans op verstoppingen.
 • Sluit na het vullen van uw CV-installatie beide kranen en verwijder de vulslang van
  de ketel. Schade als gevolg van deze oorzaak is namelijk niet gedekt op de verzekering.
 • Maak regelmatig de dakgoot schoon zodat het water goed afgevoerd kan worden.
 • Plaats een waterdetector op risicovolle plaatsen zoals bij de wasmachine en de
  vaatwasser.
 • Houd kitvoegen in de badkamer en keuken in goede staat. Vervang gescheurde of verdroogde kitranden tijdig om lekkages te voorkomen.
 • Water dat bevriest zet uit, dus tap leidingen op vorstgevoelige plaatsen op tijd af.

Naomi, onze medewerker Schadepreventie, geeft u graag nog wat goede extra tips in onderstaande video:

In deze checklist hebben we meer tips voor veilig wonen op een rij gezet.