Zachtjes tikt de regen…

Herfst en winter. De dagen worden korter en de temperatuur wordt lager. Tijd om de open haard, de kaarsen én het gourmetstel weer aan te steken voor de juiste sfeer. Maar met die sfeer loopt ook het risico op brand op. Voorkom brand door de volgende tips.

openhaard

Eigen haard is goud waard

Heb je een open haard? Laat minimaal één keer per jaar de schoorsteen vegen. Gebruik goed, droog hout en stook de haard niet te snel warm. Gaat het toch mis? Blus dan met zand. Zorg ervoor dat de brandblusser geschikt is voor houtbranden. Steek de open haard na een schoorsteenbrand pas weer aan als een expert heeft gezegd dat de schoorsteen veilig is.

Koolmonoxide is levensgevaarlijk

Iedereen die in een huis woont met verbrandingstoestellen loopt gevaar voor koolmonoxidevergiftiging. Verbrandingstoestellen zijn bijvoorbeeld kachels, geisers, cv’s, combiketels en een open haard. Zorg ervoor dat het verbrandingstoestel jaarlijks wordt gecontroleerd door een vakman. Vaak ziet u aan een sticker op het toestel wanneer dit voor het laatst is gecontroleerd. Hang een koolmonoxidemelder op. Deze waarschuwt u op tijd als er koolstofmonoxide is.

Gezellig maar gevaarlijk

Kaarsen zijn heel gezellig, maar ook gevaarlijk. Zet ze nooit dicht bij een gordijn of op een plek waar ze makkelijk kunnen omvallen. Hangt u feestverlichting op? Of kerstverlichting in uw eigen kerstboom? Kijk dan goed of de draad niet beschadigd is. Doe de lampjes uit als u gaat slapen of weggaat. En haal de stekker uit het stopcontact.

Gourmetten: een leuke traditie

Gaat u fonduen of gourmetten? Gebruik hiervoor dan het liefst een elektrisch apparaat. Dat is een stuk veiliger dan het vullen en aansteken van een houder met brandspiritus. Let er wel op dat het snoer zó ligt dat niemand erover kan struikelen.