Wat is verzekerd?

Voor het verzekeren van uw motor zijn er 3 mogelijkheden:

1. Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
Deze verzekering is wettelijk verplicht en dekt de schade die u met uw motor aan anderen toebrengt. Het verzekerd bedrag is voor materiële schade € 2.500.000,- per gebeurtenis  en voor personenschade € 6.070.000,- per gebeurtenis.

2. WA beperkt casco
Deze verzekering dekt de schade die u aan anderen toebrengt, diefstal en schade aan uw eigen motor door brand, storm en botsing met dieren.

3. Allrisk (WA + volledig casco)
Met een allriskverzekering bent u verzekerd voor zowel schade aan een ander als voor schade aan uw eigen motor. De allriskverzekering dekt vrijwel alle risico's die u met uw motor loopt. Zowel in als buiten het verkeer.

Bij alle 3 de mogelijkheden is verhaalsbijstand gratis meeverzekerd.

In onderstaand overzicht ziet u wat de verschillen zijn:

In de polisvoorwaarden staat wat er wel en niet verzekerd is.