Gebruik persoonsgegevens: adviseren en dienstverlening

Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u goed te adviseren over verzekeringen en om uw verzekeringsaanvraag in behandeling te nemen en te beoordelen. Om de verzekeringsaanvraag te beoordelen kunnen wij ook andere informatiebronnen gebruiken. De behandeling van de verzekeringsaanvraag kan gedeeltelijk geautomatiseerd gebeuren. Natuurlijk bespreken wij als u dit wenst altijd de uitkomst van de beoordeling met u.

Als u de verzekering afsluit dan administreren wij uw (contact-)gegevens. Uw gegevens gebruiken we om onder meer om de polis op te maken en om facturen naar u te sturen.

Bij een schadegeval vragen wij naar persoonsgegevens om uw recht op schadevergoeding te kunnen bepalen. Als er een schadevergoeding uitgekeerd wordt dan gebruiken wij uw gegevens om de betaalopdracht te verzorgen.

Ga terug naar de privacyverklaring