Gebruik persoonsgegevens: adviseren en dienstverlening

Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u goed te adviseren over verzekeringen en om uw verzekeringsaanvraag in behandeling te nemen en te beoordelen. Om de verzekeringsaanvraag te beoordelen kunnen wij ook andere informatiebronnen gebruiken. De behandeling van de verzekeringsaanvraag kan gedeeltelijk geautomatiseerd gebeuren. Natuurlijk bespreken wij als u dit wenst altijd de uitkomst van de beoordeling met u. Wilt u liever niet dat er een online geautomatiseerd besluit over uw verzekeringsaanvraag wordt genomen? Dan kunt u uw verzekering telefonisch of via een papieren aanvraagformulier aanvragen. U kunt ook bij ons langskomen op kantoor. Dan neemt een medewerker altijd het besluit over uw verzekeringsaanvraag.

Als u de verzekering afsluit dan administreren wij uw (contact-)gegevens. Uw gegevens gebruiken we om onder meer om de polis op te maken en om facturen naar u te sturen. Daarnaast tonen wij uw gegevens in uw Mijn ZLM-omgeving indien u deze gegevens daar opvraagt.

Bij een schadegeval vragen wij naar persoonsgegevens om uw recht op schadevergoeding te kunnen bepalen. Als er een schadevergoeding uitgekeerd wordt dan gebruiken wij uw gegevens om de betaalopdracht te verzorgen.

Verklaring van getuige

Soms vragen we een getuige van een schadegeval om een verklaring. Die verklaring gebruiken we om bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor een schadegeval te beoordelen. Het kan nodig zijn om de verklaring te delen met de bij het schadegeval betrokken partijen. Dat is bijvoorbeeld onze klant, de verzekeraar van een wederpartij of de wederpartij zelf. Zij zien in dat geval de persoonsgegevens van de getuige.

 

Ga terug naar de privacyverklaring