Gegevens beheren: bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat ZLM Verzekeringen uw gegevens verwerkt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

U kunt uw bezwaar doorgeven door gebruik te maken van het contactformulier privacy. Wilt u bij uw bezwaar een kopie van een geldig legitimatiebewijs doen? Wij kunnen uw bezwaar namelijk alleen in behandeling nemen als u hiervan een kopie inlevert. Wij hebben dit nodig om er zeker van te zijn dat de juiste persoon het bezwaar bij ons indient. U ontvangt binnen ten minste 4 weken een bericht van ons over uw bezwaar.

Marketing doeleinden

Indien u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden dan kunt u dit per mail aan ons doorgeven. Het e-mailadres is marketing@zlm.nl. U hoeft uw bezwaar in dit geval niet toe te lichten.

Ga terug naar de privacyverklaring