Bijzondere gegevens

Medische gegevens

Bij de uitvoering van sommige overeenkomsten zijn gegevens over de gezondheid nodig. Als er daarnaast gegevens van een arts nodig zijn, vragen wij altijd eerst om uw toestemming. Wij geven dan aan waarom deze informatie van u nodig is en om welke gegevens het gaat. Het opvragen en verwerken van uw gegevens omtrent de gezondheid gebeurt uitsluitend door de medisch adviseur en zijn medische staf. Alle medewerkers die kennis kunnen nemen van gegevens omtrent gezondheid hebben een geheimhoudingsverplichting.

Strafrechtelijke gegevens

Voor de risicobeoordeling vragen wij bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomsten naar uw – mogelijke - strafrechtelijk verleden. Wij vragen alleen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een verzekering.

Ga terug naar de privacyverklaring