Verstrekken persoonsgegevens: leveranciers

Wij kunnen derde partijen inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Die partijen krijgen van ons alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om de uitbestede werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Er zijn contractuele en organisatorische maatregelen genomen om te borgen dat de ingeschakelde partijen de persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze door ons zijn verstrekt. Denkt u bijvoorbeeld aan een schadegeval waarbij wij de gegevens aan een reparateur, een expertisebureau of aan een alarmcentrale geven om u te helpen.

Ga terug naar de privacyverklaring