Gebruik persoonsgegevens: statistische en andere onderzoeken

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor wetenschappelijke- en statistische doeleinden en voor klanttevredenheidsonderzoeken.

Wij vinden tevreden klanten erg belangrijk. Om onze producten en diensten te evalueren en te verbeteren doen wij onderzoek. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Wij kunnen door middel van statistische en klanttevredenheidsonderzoek te weten komen op welke manier wij onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren. Dit kunnen we onder meer doen door statistisch onderzoek naar algemene trends in het gebruik van onze verzekeringen, website, en sociale media, en de algemene kenmerken en voorkeuren van onze (potentiële) klanten. Stelt u geen prijs op klanttevredenheidsonderzoeken dan kunt u dit altijd aan ons doorgeven. Dit kan telefonisch via het telefoonnummer 0113 – 238 800 of per mail via info@zlm.nl.

Voor dit onderzoek kunnen we verschillende soorten gegevens die u aan ons heeft gegeven gebruiken, zoals:  

  • Uw naam-, adres-, en contactgegevens, en geslacht, geboortedatum of leeftijd;
  • Gegevens die u met ons deelt, zoals ingevulde klanttevredenheidsonderzoeken en uw sociale mediaprofiel.

maar ook andere informatie zoals: 

  • Gegevens die worden vastgelegd bij de advisering en het sluiten van de verzekeringsovereenkomst;
  • Gegevens die we vastleggen tijdens contactmomenten met ons, zoals vragen over verzekeringen;
  • Gegevens over het gebruik van en interactie met onze digitale media;
  • Geaggregeerde gegevens die we ontvangen uit openbare bronnen (zoals de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centrum voor Verzekeringsstatistiek en het Kadaster) of van derden. De onderzoeksresultaten worden op een zodanig (geaggregeerd) niveau gebruikt dat ze niet te herleiden zijn tot een individueel persoon.    

Ga terug naar de privacyverklaring