Gegevens beheren: uw gegevens doorgeven

In een aantal gevallen kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens digitaal aan u of aan een andere organisatie door te laten geven. Er moet sprake zijn van de volgende situaties:

  • De gegevens moet u zelf aan ons hebben verstrekt;
  • De verwerking van uw gegevens door ons gebeurt met uw toestemming of op basis van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst;
  • Het gaat om digitale gegevens.

De gegevens die u digitaal kunt (laten) overdragen zijn:

  • Uw persoons- en contactgegevens;
  • Een overzicht van uw verzekeringen;
  • Een overzicht van uw schademeldingen. 

Mijnverzekeringenopeenrij.nl

Een eenvoudige manier om uw gegevens in te zien en waarmee u uw gegevens kunt overdragen is via Mijnverzekeringenopeenrij.nl. Mijnverzekeringenopeenrij.nl is een portaal waarbinnen particulieren op een veilige manier hun verzekeringen, die bij deelnemende verzekeraar(s) zijn gesloten kunnen inzien en downloaden. ZLM Verzekeringen is aangesloten bij dit initiatief van het Verbond van Verzekeraars. Wilt u uw verzekeringen die bij ons zijn gesloten inzien en overdragen? Dan kunt u dit eenvoudig doen door een account aan te maken bij Mijnverzekeringenopeenrij.nl. Er zijn géén gegevens over schademeldingen geregistreerd.

Contactformulier privacy

Op uw verzoek kunnen wij bepaalde gegevens toesturen. U dient uw verzoek met motivatie in via het contactformulier privacy. Wilt u bij uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs doen? Wij kunnen uw verzoek namelijk alleen in behandeling nemen als u hiervan een kopie inlevert. Wij hebben dit nodig om er zeker van te zijn dat de juiste persoon het verzoek aan ons doet. U ontvangt binnen ten minste 4 weken een bericht van ons over uw verzoek.

Ga terug naar de privacyverklaring