Wet- en regelgeving privacy

Voor de verwerking van persoonsgegevens geldt er voor ZLM Verzekeringen verschillende wet- en regelgeving. Vanwege de specifieke werkzaamheden van verzekeraars is door het Verbond van Verzekeraars de privacywetgeving vertaald in regels die specifiek van toepassing zijn op de verzekeringsbranche. Voor deze wet- en regelgeving geldt bindende zelfregulering. Dat houdt in dat verzekeraars hebben afgesproken dat ze zich aan die regels houden. Een aantal wetten en regels waar ZLM Verzekeringen aan moet voldoen bij de verwerking van persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld:

  • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • de Telecommunicatiewet;
  • de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars;
  • de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek;
  • het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen

Ga terug naar de privacyverklaring