Gebruik persoonsgegevens: wettelijke verplichtingen

Wij gebruiken uw gegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij zijn een financiële onderneming en hebben te maken met verschillende wet- en regelgeving die ons in bepaalde situaties voorschrijven om uw gegevens aan overheidsinstellingen te moeten geven. Dit kunnen bijvoorbeeld de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en opsporingsinstanties zijn.

Ga terug naar de privacyverklaring