Verstrekken persoonsgegevens: ZLM Preventiefonds

Het ZLM Preventiefonds verzorgd activiteiten die gericht zijn op het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de vaardigheden en het verhogen van de veiligheid van onze klanten. Daarvoor verwerkt het ZLM Preventiefonds persoonsgegevens met als doel:

  • het informeren van klanten van ZLM Verzekeringen over preventieactiviteiten;
  • het aanbieden van producten en diensten aan klanten van ZLM Verzekeringen.