Mijn vraag gaat over...

Rechtsbijstandverzekering

Er is een wachttijd van drie maanden voordat de dekking ingaat. U heeft dus geen recht op hulp bij geschillen, die binnen drie maanden na het ingaan van de verzekering zijn ontstaan. De wachttijd geldt niet:
•  als schade wordt verhaald op iemand die alleen wettelijk aansprakelijk is;
•  als er een geschil is over een consumentenaankoop die plaatsvond na de startdatum van de verzekering;
•  als deze verzekering direct aansluit op een vergelijkbare verzekering waarbij u dezelfde rechten had.

Vraagt uw geschil om een spoedbehandeling? Dan adviseren wij u ons te bellen. Voor een kort juridisch advies kunt u ons bellen of e-mailen.

Het melden van een conflict kan:

  • Online
    U kunt uw conflict online melden.
  • Telefonisch
    Wij zijn op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0113 - 238 820.

Als u de module Werk heeft afgesloten bent u ook verzekerd voor conflicten met uw werkgever. Op uw polisblad of in Mijn ZLM kunt u zien of u deze module heeft afgesloten. Voor bestaande of te verwachten conflicten bent u niet verzekerd. Dit geldt voor alle conflicten.

Nee, onze rechtsbijstandsverzekering verleent uitsluitend dekking bij geschillen die u als particulier persoon heeft. Voor ondernemers is er een aparte verzekering. Informeer bij team Bemiddeling, telefoon 0113 - 238 840.

Wij verlenen rechtsbijstand als het belang van de verzekerde minimaal € 100,- is. Voor een strafzaak en het verhalen van schade die in het verkeer is ontstaan, geldt geen minimumbedrag.

Bij echtscheiding verlenen wij geen rechtsbijstand. Wel heeft u recht op een eenmalig juridisch advies. Heeft u de module Vermogen afgesloten? Dan kan echtscheidingsmediation verzekerd zijn. In het hoofdstuk Vermogen in de voorwaarden staat wanneer u hier recht op heeft en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op.

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur

Davey