Klachtbehandeling

Bent u niet tevreden? Dan horen wij dit graag. Zo geeft u ons de mogelijkheid uw ontevredenheid weg te nemen en onze dienstverlening te verbeteren. Neem eerst contact op met de medewerker die u heeft gesproken of waarvan u een brief heeft gekregen. Vaak komt u er samen uit. Lukt dit niet? Dan dient u een klacht in.

Wanneer heeft u een klacht?

U bent ontevreden omdat wij niet hebben voldaan aan uw verwachtingen. U heeft hierover contact met ons opgenomen. Het lukte toen niet om uw ontevredenheid weg te nemen. Dan verdient uw ontevredenheid aandacht van onze directie. Onze klachtencoördinator behandelt uw klacht namens de directie.

Wilt u een klacht indienen?

Dat kan via dit formulier. Of stuur een brief naar:

ZLM Verzekeringen
t.a.v. directie
Postbus 70
4460 BA Goes

Of bel ons op 0113 - 238 809 en meld uw klacht bij de klachtencoördinator.

Hoe behandelen wij uw klacht?

Onze klachtencoördinator behandelt namens de directie uw klacht. U ontvangt binnen 2 weken onze inhoudelijke reactie. Bent u daar niet tevreden over? En bent u een particuliere klant? Leg dan binnen 3 maanden uw klacht voor aan het Kifid. Het adres is:

Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T 0900 - 355 22 48
www.kifid.nl
info@kifid.nl

Bent u met uw bedrijf bij ons verzekerd en niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Leg uw geschil hierover dan voor aan de bevoegde rechter.

Zijn er gegevens beschikbaar over de klachtenafhandeling bij ZLM?

Ja. In de klachtenrapportage 2017 ziet u hoeveel klachten wij afgehandeld hebben. Of wij dat zelf gedaan hebben of Kifid of de rechter. En of de klacht is toe- of afgewezen.