Klachtbehandeling

Bent u niet tevreden? Dan horen wij dit graag. Zo geeft u ons de mogelijkheid uw ontevredenheid weg te nemen en onze dienstverlening te verbeteren. Neem eerst contact op met de medewerker die u heeft gesproken of waarvan u een brief of e-mail heeft gekregen. Vaak komt u er samen uit. Lukt dit niet? Dan dient u een klacht in.

Wilt u een klacht indienen?

Dan heeft u de volgende mogelijkheden:

  • U meldt de klacht via de website.
  • U stuurt een brief naar: ZLM Verzekeringen, t.a.v. directie, Antwoordnummer 172, 4460 VB Goes
  • U belt met één van onze klachtenbehandelaars. Als u telefonisch een klacht wilt indienen, stuur dan een email naar klachtenbehandeling@zlm.nl met uw telefoonnummer. Onze klachtenbehandelaar neemt dan contact met u op om uw klacht met u te bespreken.
  • U mailt onze klachtenbehandelaars.

Hoe behandelen wij uw klacht?

De klachtenbehandelaar behandelt namens de directie uw klacht. U ontvangt binnen 2 weken onze inhoudelijke reactie. Bent u daar niet tevreden over? En bent u een particuliere klant? Dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht voorleggen aan het Kifid. Het adres is:

Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T 0900 - 355 22 48
www.kifid.nl
info@kifid.nl

U kunt er ook voor kiezen de zaak voor te leggen aan de burgerlijke rechter.

U ziet in het klachtenoverzicht hoeveel klachten wij in 2020 ontvingen, om welk soort klachten het ging, hoeveel dagen wij gemiddeld nodig hadden om een klacht te behandelen en hoeveel klachten wij hebben toe- en afgewezen.