Algemene Voorwaarden Mijn ZLM

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 25 februari 2022. Wij mogen deze voorwaarden eenzijdig wijzigen. Wij informeren u hier dan minimaal één maand van tevoren over. De meest recente versie van deze voorwaarden kunt u altijd terugvinden in Mijn ZLM. U kunt deze voorwaarden opslaan op uw eigen apparaat.

Mijn ZLM is uw persoonlijke en beveiligde omgeving van ZLM op www.zlm.nl. Via Mijn ZLM kunt u uw verzekeringen inzien en kunt u online zaken regelen.

Voor de verzekeringen die u via Mijn ZLM kunt inzien en beheren, gelden polisvoorwaarden. Het kan zijn dat een onderwerp uit deze gebruikersvoorwaarden ook geregeld is in de polisvoorwaarden. In dat geval gaan de bepalingen uit de polisvoorwaarden voor.

Beveiligingsvoorschriften

 • Om in te loggen in Mijn ZLM maakt u gebruik van uw e-mailadres, wachtwoord en uw mobiele telefoonnummer. U bent verplicht om uw wachtwoord geheim te houden en om ervoor te zorgen dat alleen uzelf toegang heeft tot uw e-mail en mobiele telefoon.
 • Een wijziging van uw e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer kunt u aan ons doorgeven via Mijn ZLM. Of neem hiervoor contact op met ons team Advies & Acceptatie, telefoonnummer 0113 – 238 880.
 • Om Mijn ZLM te kunnen gebruiken logt u in met uw e-mailadres, wachtwoord en code die u per SMS ontvangt op het bij ons bekende mobiele telefoonnummer of e-mailadres. Wij gebruiken een tweefactorauthenticatie om de kans te verkleinen dat derden toegang krijgen tot uw gegevens.
 • U bent verplicht om een wachtwoord te gebruiken dat voldoet aan de vereisten van ZLM. Deze worden weergeven op de website zodra het wachtwoord wordt aangemaakt of wordt gewijzigd. Kies een uniek wachtwoord. Zorg ervoor dat uw wachtwoord niet makkelijk te raden is. Kies bijvoorbeeld géén geboortejaar, naam van familie, opvolgende cijfers of eigen adresgegevens. Zorg dat niemand met u meekijkt als u uw wachtwoord invoert. Wijzig het wachtwoord periodiek en/of zodra u het vermoeden heeft dat uw wachtwoord bij derden bekend is.
 • Om gebruik te maken van Mijn ZLM dient uw apparatuur regelmatig te worden gecontroleerd op virussen en andere schadelijke programma’s.
 • Meld incidenten direct bij ons. Als u vermoed of weet dat iemand anders uw inloggegevens kent of onbevoegd gebruik maakt van Mijn ZLM, dan dient ZLM daarover direct geïnformeerd te worden. ZLM kan er dan voor zorgen dat toegang tot Mijn ZLM wordt stopgezet. Neem ook direct contact met ons op als u iets vreemds of ongebruikelijks ervaart, zoals een andere manier van inloggen.
 • Log altijd uit als u klaar bent. Zo zorgt u ervoor dat niemand anders Mijn ZLM namens u kan gebruiken.
 • ZLM of andere partijen zullen nooit om uw wachtwoord vragen.

Aansprakelijkheid

 1. Wij vergoeden de directe schade die u lijdt door misbruik van Mijn ZLM door derden. U moet zich dan wel hebben gehouden aan de beveiligingsvoorschriften die staan omschreven onder het kopje “Beveiligingsvoorschriften” van deze gebruikersvoorwaarden.
 2. Als de schade is ontstaan door fraude, opzet of grove nalatigheid van u, dan vergoeden wij de schade niet.
 3. Wij vergoeden geen schade die is ontstaan bij een storing van Mijn ZLM of omdat u Mijn ZLM niet meer kunt gebruiken door een oorzaak die bij uzelf ligt.

Gebruiksrecht

U kunt uw account bij Mijn ZLM laten beëindigen. Neem hiervoor contact op met ons team Advies & Acceptatie, telefoonnummer 0113 – 238 880.

Ook wij hebben de mogelijkheid om uw account bij Mijn ZLM te blokkeren of te beëindigen. Dit doen wij bijvoorbeeld vanwege veiligheidsredenen of wanneer u geen lopende verzekeringen meer bij ons heeft. Mochten wij besluiten om Mijn ZLM niet langer aan te bieden dan informeren wij u hier over.