Reactietermijnen

Hoe snel nemen wij de telefoon op? Hoe snel ontvangt u schriftelijke informatie of reageren wij op uw schademelding of overige vragen? In dit overzicht staat wat u van ons mag verwachten.

Hoe snel nemen wij de telefoon op?

Wanneer u ons belt heeft u in 9 van de 10 keer binnen 15 seconden onze medewerker aan de lijn. Dit is dus nog voordat de telefoon voor de derde keer overgaat. Alleen in bijzondere situaties lukt dit niet. De wachttijd is dan maximaal 4,5 minuten.

Facebook en Twitter

Ook via Twitter en Facebook kunt u ons een vraag stellen. Tussen 08.00 en 22.00 uur reageren wij binnen 2 uur. Kunnen we de vraag niet meteen inhoudelijk beantwoorden, dan sturen we uw vraag door naar de juiste afdeling en dan geldt dezelfde reactietermijn als voor e-mail.

Hoe snel ontvangt u schriftelijke informatie van ons?

U belt, mailt of schrijft ons en het is nodig dat wij schriftelijk reageren? Dan hebben wij ook hiervoor reactietermijnen vastgesteld.

Tabel met reactietermijnen