Disclaimer e-mail

De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen is persoonlijk, vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Is het e-mailbericht niet voor u bestemd? Neem dan direct contact met ons op en vernietig het bericht en eventuele bijlagen. Het is niet toegestaan om informatie uit dit bericht of eventuele bijlagen zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. ZLM Verzekeringen staat niet in voor juiste, volledige en tijdige overbrenging van een verzonden e-mailbericht.