Garantie tegen onderverzekering woonhuisverzekering

Wij adviseren u de woonhuisverzekering van ZLM af te sluiten met garantie tegen onderverzekering. Het enige wat u daarvoor moet doen is het invullen van de herbouwwaardemeter. Met deze meter berekent u op een snelle manier het verzekerd bedrag voor uw woning.

Verschil herbouwwaarde, verkoopprijs en WOZ-waarde

Het bedrag waarvoor uw woning via de herbouwwaardemeter is verzekerd, is gebaseerd op de kosten van het herbouwen van de woning volgens de huidige eisen. De herbouwwaarde zegt dus niets over de verkoopprijs van uw woning en is ook niet vergelijkbaar met de WOZ-waarde.

Geldigheidsduur

De garantie tegen onderverzekering voor uw woonhuis is onbeperkt geldig. Wij vragen u wel het verzekerd bedrag opnieuw vast te stellen als door een verbouwing de inhoud van uw woning groter is geworden.

Wanneer gebruikt u de herbouwwaardemeter niet? 

  • Historische gebouwen die vallen onder monumentenzorg
  • Zeer luxe bungalows
  • Villa’s of landhuizen
  • Monumentale oudere herenhuizen
  • Huizen met een inhoud groter dan 750m³

Garantie tegen onderverzekering

Wilt u garantie tegen onderverzekering aanvragen? Stuur dan een kopie van de ingevulde herbouwwaardemeter naar info@zlm.nl. Kunt u geen gebruik maken van de herbouwwaardemeter of heeft u vragen over de garantie tegen onderverzekering? Neem dan contact op met ons team Advies & Acceptatie 0113 - 238 880 of met uw ZLM adviseur.