Wat doet ZLM aan sponsoring?

sponsoring

 

Fietsen, (hard)lopen en voetbal. Dat zijn de 3 activiteiten die wij actief financieel ondersteunen vanuit ons sponsorbeleidsplan. Daarnaast vinden we het belangrijk om vanuit maatschappelijke betrokkenheid ook aan andere projecten bij te dragen.

Welke projecten sponsoren wij?

Deze projecten ontvangen van ons een vaste jaarlijkse bijdrage.

Heeft u een aanvraag voor een nieuw sponsorproject?

Wij kiezen ervoor om geen nieuwe sponsorprojecten aan te nemen. Wij ondersteunen de hierboven genoemde projecten waar we kunnen en zijn niet op zoek naar nieuwe activiteiten of evenementen.

Wat doet ZLM aan Maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wij hebben jaarlijks een budget voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen beschikbaar. 4 keer per jaar kiest een groep medewerkers uit de aanvragen welke projecten een financiële bijdrage ontvangen. Wilt u ook een bijdrage voor een project aanvragen? Stuur ons dan per e-mail een beschrijving van het project en wat u van ons vraagt.