Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben gekregen. Behalve als wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Hieronder leest u welke gegevens wij hoe lang bewaren.

Tabel bewaartermijnen

Geanonimiseerde gegevens
Na afloop van de bewaartermijnen worden de persoonsgegevens geanonimiseerd en bewaard voor statistische doeleinden. Doordat de gegevens geanonimiseerd zijn, zijn de overgebleven gegevens niet te herleiden naar personen.

Personenschadedossiers

Wij bewaren na afloop van de passieve bewaartermijn van 10 jaar de personenschadedossiers nog 15 jaar in een speciaal archief. Dit doen we vanwege de zorgplicht voor het slachtoffer van personenschade.

Ga terug naar de privacyverklaring