Hulp nodig op reis?

Heeft u tijdens uw vakantie direct hulp nodig? Bijvoorbeeld in geval van:

 • ernstige ziekte of ongeval
 • ziekenhuisopname of
 • overlijden
 • terugkeer wegens familieomstandigheden

Bel dan de ANWB Alarmcentrale, telefoonnummer +31 (0)70 – 31 45 491. Dit telefoonnummer staat ook op de achterzijde van uw polisblad. Het is handig om belangrijke gegevens als polisnummers bij de hand te hebben. Noteer deze nummers en neem ze mee op vakantie of maak er een foto van met uw mobiele telefoon. Uiteraard kunt u hierin ook foto’s van polissen opslaan. Uw polisgegevens kunt u ook in Mijn ZLM terugvinden.

Tips voor onderweg

 • Bij ziekte of lichamelijk letsel: raadpleeg ter plaatse een dokter en bewaar rekeningen.
 • Bij (verkeers)ongevallen: laat proces-verbaal opmaken en vraag getuigenverklaringen.
 • Bij bagageschade en/of diefstal: doe aangifte bij de politie en bij vervoersmaatschappij, reisleiding of uw verblijfsaccommodatie. Vraag bewijs van aangifte en bewaar beschadigde artikelen.
 • Bij mechanische schade: laat de oorzaak van het defect vaststellen bij de dichtstbijzijnde merkdealer of bonafide garage.

Dringende adviezen

 • Neem zo weinig mogelijk waardevolle spullen en contant geld mee op vakantie. Maak gebruik van bijvoorbeeld pincodes en/of creditcards.
 • Benut voor al uw spullen in ieder geval de meest veilige bewaarplaats.
 • In geval van diefstal of verlies van bagage, kostbaarheden en/of geld dient u de normale zorgvuldigheid in acht te hebben genomen. Heeft u dat niet gedaan, dan heeft u geen recht op schadevergoeding.

Schade melden op uw annuleringsverzekering

Moet u uw vakantie annuleren of tussentijds afbreken vanwege één van de in de voorwaarden genoemde redenen? Bel dan ons team Advies & Acceptatie, telefoon 0113 - 238 880. Of meldt uw schade online.

Schade melden op uw reisverzekering

Wilt u een schade melden op uw reisverzekering? Bel dan direct na thuiskomst met ons team Advies & Acceptatie, telefoon 0113 - 238 880. Of meldt uw schade online. U dient schade binnen 14 dagen na thuiskomst te melden.