Mijn vraag gaat over...

Verhaalsbijstand

Nee. Dat kan niet. Wilt u verhaalsbijstand gebruiken? Laat het de Stichting Rechtsbijstand ZLM dan weten. Dan kijken zij samen met u wat ze voor u kunnen doen. Meldt uw schade ook bij ZLM Verzekeringen.

Nee. U heeft gewoon recht op verhaalsbijstand. Het terugvragen van uw schade kan wel langer duren.

Verwacht de reparateur dat de kosten minder zijn dan € 500,-? Dan is een gespecificeerde begroting genoeg. Verwacht hij dat het meer kost? Dan vraagt de Stichting Rechtsbijstand ZLM meestal een schade-expert om de schade te bepalen.

Als het nodig is vraagt de Stichting Rechtsbijstand ZLM een deskundige om de schade aan uw voertuig op te nemen. U moet ervoor zorgen dat dit mogelijk is. U hoort van de Stichting Rechtsbijstand ZLM of het nodig om de schade op te nemen.

Bijvoorbeeld schade aan uw auto of kleding. Bent u of is een passagier gewond geraakt? Dan zijn voorbeelden van schade: uw of zijn verlies van inkomen, smartengeld en kosten voor huishoudelijke hulp. Bij overlijden zijn dit in ieder geval de kosten van de uitvaart.

Ja. Dat kan. Dan moet de schade wel het gevolg zijn van het ongeluk. U moet dan nog wel de bon hebben. Of een bankafschrift waaruit blijkt wanneer u de kleding of spullen heeft gekocht.

U kunt alle kosten terugvragen die te maken hebben met de schade. Dat moet wel logisch zijn. U maakt bijvoorbeeld kosten voor het vervoer van de plaats van het ongeluk naar uw bestemming. Dat is logisch.

Nee. Bij verhaalsbijstand vraagt de Stichting Rechtsbijstand ZLM de verzekeraar van iemand die schade bij u heeft veroorzaakt om die schade te betalen. U bent met uw motorrijtuigenverzekering of aansprakelijkheidsverzekering bij ZLM gratis meeverzekerd voor verhaalsbijstand. Met een rechtsbijstandsverzekering krijgt u ook rechtshulp voor andere juridische problemen. Bijvoorbeeld als u een probleem heeft met uw werkgever of als klant bij een instelling of winkel.

Het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op.

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur

Davey