Mijn vraag gaat over...

Inboedelverzekering

Ja. Veroorzaken uw huisdieren schade bij een ander? Dan valt dat ook onder uw aansprakelijkheidsverzekering. Heeft u dieren voor uw beroep? Bel dan met ons team Advies & Acceptatie. U bereikt hen op 0113 - 238 880. Zij vertellen u graag meer over hoe u dit goed verzekert.

Veroorzaken huisdieren (van u of iemand anders) schade aan uw inboedel of woonhuis? Dan is hiervoor vaak ook dekking op uw inboedel- of woonhuisverzekering. Wilt u schade melden? Bel dan 0113 - 238 777.

Om de waarde van uw inboedel te bepalen gebruikt u de inboedelmeter van ZLM. Of bereken online meteen de waarde van uw inboedel en de daarbij behorende premie.

Het eigen risico is € 45,- voor iedere keer dat u schade heeft. Laat u de schade repareren bij een reparateur die met ons samenwerkt? Dan heeft u geen eigen risico. Als u de schade meldt, hoort u van onze medewerkers bij welke reparateur u terecht kunt. Heeft u schade aan mobiele elektronica zoals een telefoon of een tablet? Dan is er altijd een eigen risico van € 100,- per keer dat u schade heeft. 

Ja. U bent op uw inboedelverzekering verzekerd tot € 12.500,-. Is uw bedrijfsinventaris meer waard? Sluit dan een aparte inventarisverzekering af. Wilt u hier meer over weten? Bel dan met ons team Bemiddeling. U bereikt hen op 0113 - 238 840.

Onder bedrijfsinventaris verstaan wij alle verplaatsbare zaken die bij uw bedrijf horen. Onder bedrijfsinventaris verstaan wij geen handelsvoorraden, computerprogramma’s, computerbestanden en geld.

Heeft u zelf een keuken, badkamer, parketvloer of andere zaken aangelegd in uw huis? En vallen deze zaken niet onder de opstalverzekering die u via de Vereniging van Eigenaren heeft afgesloten. Dan kunt u dat niet op uw inboedelverzekering meeverzekeren. Sluit hiervoor aanvullend de ZLM Woonhuisverzekering af. Wilt u hier meer over weten? Bel dan met ons team Advies & Acceptatie. U bereikt hen op 0113 - 238 880. Of bel met uw ZLM-adviseur.

Ja. We hebben ook een inventarislijst. Daarmee loopt u alle ruimtes in uw huis door. Daarna telt u alle bedragen bij elkaar op. Zo heeft u een heel nauwkeurige schatting van het bedrag dat u moet verzekeren. Vraag de inventarislijst aan bij ons team Advies & Acceptatie. U bereikt hen op 0113 - 238 880. Of stuur een e-mail.

Vul de inboedelmeter in en stuur deze naar ons op. Doet u dit als u uw inboedelverzekering afsluit? Dan krijgt u garantie tegen onderverzekering. Deze garantie is 5 jaar geldig. Als u na 5 jaar de inboedelmeter opnieuw invult en naar ons opstuurt, krijgt u weer 5 jaar garantie.

Ieder jaar passen wij het verzekerd bedrag van uw inboedelverzekering aan. Daarvoor gebruiken we de waarde-index. Deze index houdt bij of de prijs van uw spullen stijgt of daalt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt deze index vast. Uw verzekerde bedrag volgt de aanpassing van het prijspeil in Nederland. Daarmee kan uw premie stijgen of dalen. 

Ja. Aanpassingen aan een huurwoning zijn tot € 6.000,- meeverzekerd. Dit heet huurdersbelang. Is uw huurdersbelang hoger dan € 6.000,-? Neem dan contact op met ons team Advies & Acceptatie. U bereikt hen op 0113 - 238 880.

Het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op.

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur

Moniek