Mijn vraag gaat over...

Schade inboedelverzekering

Ja. Veroorzaken uw huisdieren schade bij een ander? Dan valt dat ook onder uw aansprakelijkheidsverzekering. Heeft u dieren voor uw beroep? Bel dan met ons team Advies & Acceptatie. U bereikt hen op 0113 - 238 880. Zij vertellen u graag meer over hoe u dit goed verzekert.

Veroorzaken huisdieren (van u of iemand anders) schade aan uw inboedel of woonhuis? Dan is hiervoor vaak ook dekking op uw inboedel- of woonhuisverzekering. Wilt u schade melden? Bel dan 0113 - 238 777 of meldt de schade online via Mijn ZLM.

Het eigen risico is € 45,- voor iedere keer dat u schade heeft. Laat u de schade repareren bij een reparateur die met ons samenwerkt? Dan heeft u geen eigen risico. Als u de schade meldt, hoort u van onze medewerkers bij welke reparateur u terecht kunt. Niet voor alle situaties zijn er samenwerkende reparateurs beschikbaar. Hierover kunt u vooraf overleggen met uw schadebehandelaar.

Heeft u schade aan mobiele elektronica zoals een telefoon of een tablet? Dan is er altijd een eigen risico van € 100,- per keer dat u schade heeft. 

U kunt een schade online melden via Mijn ZLM of via de telefoon. U bereikt ons team Schade Varia op 0113 - 238 777.

Ja. Dat heeft zelfs voordelen voor u. Voor bijna alle schoonmaak- en reparatiewerkzaamheden zijn er bedrijven waarmee we samenwerken. Schakelt u een van deze bedrijven in? Dan betaalt u geen eigen risico. En de reparateur regelt alle administratie. Niet voor alle situaties zijn er samenwerkende reparateurs beschikbaar. Hierover kunt u vooraf overleggen met uw schadebehandelaar.

Heeft u stormschade of schade aan mobiele elektronica als een telefoon of tablet? En laat u die schade maken door een reparateur die met ons samenwerkt? Dan betaalt u wel uw eigen risico.

Ja. Meld de schade dan bij ons. Dan overleggen wij met u wat de beste oplossing is: zelf repareren of een met ons samenwerkende reparateur inschakelen.

Het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op.