Mijn vraag gaat over...

Wijzigen en opzeggen

Ja. U kunt dit online doorgeven via Mijn ZLM of bel ons op 0113 - 238 880.

Alleenwonende mensen en samenwonende mensen betalen namelijk verschillende premies voor de aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Ook voor de doorlopende reisverzekering en gezinsongevallenverzekering is het belangrijk.

Ons kantoor is open van maandag tot en met vrijdag 8.30 tot en met 17.00 uur. Zijn we dicht? Bel dan voor dringende zaken 0113 - 238 888. Veel zaken regelt u gemakkelijk online via Mijn ZLM .

U kunt een verzekering op ieder moment stoppen. Dit kan online via Mijn ZLM of via een brief of e-mail.

Geef uw adreswijziging door via Mijn ZLM. Of geef uw verhuizing telefonisch door aan ons team Advies & Acceptatie. U bereikt hen op 0113 - 238 880.

Nee. U kunt alleen bij ZLM verzekerd zijn als u in Zeeland of Brabant woont. Verhuist u naar een plaats buiten Zeeland of Brabant? Dan stoppen wij uw verzekering(en). Dat gebeurt op de datum waarop u uw verzekering verlengt. Wilt u de verzekering eerder stoppen? Dan kan dat ook. U kunt uw verzekering opzeggen via Mijn ZLM. Of bel met ons team Advies & Acceptatie. U bereikt hen op 0113 - 238 880.

Dat kan via Mijn ZLM. Of bel met ons team Advies & Acceptatie. U bereikt hen op 0113 - 238 880.

Het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op.