Mijn vraag gaat over...

Woonhuisverzekering

Ja. Veroorzaken uw huisdieren schade bij een ander? Dan valt dat ook onder uw aansprakelijkheidsverzekering. Heeft u dieren voor uw beroep? Bel dan met ons team Advies & Acceptatie. U bereikt hen op 0113 - 238 880. Zij vertellen u graag meer over hoe u dit goed verzekert.

Veroorzaken huisdieren (van u of iemand anders) schade aan uw inboedel of woonhuis? Dan is hiervoor vaak ook dekking op uw inboedel- of woonhuisverzekering. Wilt u schade melden? Bel dan 0113 - 238 777.

U kunt een schade online melden via de telefoon. Bel ons team Schade Varia. U bereikt hen op 0113 - 238 777.

U verzekert uw huis tegen de herbouwwaarde. Dat is het bedrag dat na een schade nodig is om uw huis op de dezelfde plaats opnieuw te bouwen. Daarbij gaan we uit van precies hetzelfde huis met dezelfde constructie en indeling. Wilt u meer weten over de herbouwwaarde? Lees dan de ZLM Herbouwwaardemeter.

Ja. Berekent u de herbouwwaarde van uw huis? Dat is het bedrag dat na een schade nodig is om uw huis op de dezelfde plaats opnieuw te bouwen. En telt u hierbij de herbouwwaarde van de bijgebouwen op? Dan zijn ze meeverzekerd.

Stuur de herbouwwaardemeter naar ons op. Dan krijgt u garantie tegen onderverzekering op uw woonhuisverzekering. De garantie is onbeperkt geldig. Gaat u uw huis verbouwen? En verandert het aantal kubieke meters in uw huis? Geef dat dan altijd aan ons door. Wij passen het verzekerd bedrag aan zodat de garantie geldig blijft. Dit kan ervoor zorgen dat uw premie verandert.

Nee. De gemeente stelt de WOZ-waarde vast. Deze waarde is er om vast te stellen hoeveel belasting u aan de gemeente moet betalen. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om uw huis opnieuw te bouwen. Met de herbouwwaardemeter van ZLM berekent u de waarde van uw huis om het te verzekeren.

Ieder jaar passen wij het verzekerd bedrag van uw woonhuisverzekering aan. Dat doen we aan de waarde-index. Hierin wordt bijgehouden hoeveel het gemiddeld kost om een huis te bouwen. Het Bureau Documentatie Bouwwezen stelt deze index vast. De verzekerde waarde volgt dus de aanpassing van deze prijzen in Nederland. Uw premie verandert dan mee.

Het eigen risico is € 45,- voor iedere keer dat u schade heeft. Laat u de schade repareren bij een reparateur die met ons samenwerkt? Dan heeft u geen eigen risico. Als u de schade meldt, hoort u van onze medewerkers bij welke reparateur u terecht kunt. Voor stormschade is er altijd een eigen risico van € 150,- per keer dat u schade heeft. 

Dat kan. De herbouwwaarde en de WOZ-waarde zijn niet hetzelfde. De herbouwwaarde van uw huis wordt bepaald door de kosten van het herbouwen van uw huis. Daarbij heeft dat huis dezelfde inhoud, staat het op dezelfde plaats en heeft het dezelfde bestemming. De herbouwwaarde zegt niets over de verkoopprijs van uw woning en is ook niet vergelijkbaar met de WOZ-waarde. De verkoopprijs of WOZ-waarde kunt u dus niet gebruiken als herbouwwaarde.

Nee. Woont u in een koopappartement? Informeer dan bij uw VvE of u goed en volledig verzekerd bent. Zijn bepaalde zaken niet verzekerd? Neem dan voor meer informatie contact op met ons team Advies & Acceptatie. U bereikt hen op 0113 - 238 880. Of bel uw ZLM adviseur. U kunt dan een aanvullende ZLM woonhuisverzekering afsluiten.

Het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op.

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur

Moniek