Wachttijd rechtsbijstandsverzekering

Wachttijd

Er is een wachttijd van drie maanden voordat de dekking ingaat. U heeft dus geen recht op hulp bij geschillen, die binnen drie maanden na het ingaan van de verzekering zijn ontstaan.

De wachttijd geldt niet:

•  als schade wordt verhaald op iemand die alleen wettelijk aansprakelijk is;
•  als er een geschil is over een consumentenaankoop die plaatsvond na de startdatum van de verzekering;
•  als deze verzekering direct aansluit op een vergelijkbare verzekering waarbij u dezelfde rechten had.