Wat is verzekerd op de doorlopende annuleringsverzekering?

De kosten van het annuleren of tussentijds afbreken van uw reis. De annuleringsverzekering start op het moment dat u boekt en duurt tot het einde van de reis. Wij vergoeden maximaal € 3.000,- per persoon per reis. Voor alle verzekerden samen is het maximumbedrag € 12.000,- per reis. Is uw reis duurder en wilt u het aanvullend bedrag ook meeverzekeren? Sluit daarvoor dan een tijdelijke annuleringsverzekering af. In de Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering leest u bij welke onvoorziene omstandigheden de verzekering geldt. Wij noemen er hieronder een aantal:

  • Overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van een verzekerde, familielid of goede vriend.
  • Zwangerschap na boeking van de reis of complicaties bij zwangerschap.
  • U heeft een nieuwe baan gekregen. Of bent buiten uw schuld ontslagen.
  • U krijgt onverwacht een huurwoning toegewezen. Of uw koophuis wordt opgeleverd.
  • Vertraging langer dan 8 uur.
  • Verlies of diefstal van uw reisdocumenten binnen 24 uur voor vertrek.
  • U en uw partner waarmee u samenwoont gaan uit elkaar.
  • Onverwacht herexamen na een eindexamen van een meerjarige schoolopleiding.

Het complete dekkingsoverzicht en de personen voor wie de dekking geldt, staan in de Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering.

Wat is niet verzekerd op de annuleringsverzekering?

Andere redenen dan die wij noemen in de Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering. Daarnaast is annulering door een bestaande ziekte niet gedekt, wanneer u langer dan 7 dagen na boeking van uw reis wacht met afsluiten van de annuleringsverzekering. Of als er iets gebeurt met een persoon die niet verzekerd is. De verzekerde personen staan op uw polisblad en in de Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering staat voor wie de dekking nog meer geldt.

Wat u zich misschien nog afvraagt...

Ja. Geef dit door aan ons team Advies & Acceptatie. U bereikt hen op 0113 - 238 880.

Alleenwonende mensen en samenwonende mensen betalen namelijk verschillende premies voor de aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Ook voor de doorlopende reisverzekering en gezinsongevallenverzekering is het belangrijk.

Nee. Langlaufen valt onder de standaard reisverzekering. Voor skiën en snowboarden sluit u wel wintersportdekking af. Wilt u hier meer over weten? Hier vindt u een overzicht van de gevaarlijke sporten en wintersporten.

U kunt uw schade online melden. Of u kunt een schadeformulier opvragen bij team Advies & Acceptatie. Bel daarvoor 0113 - 238 880 of stuur een e-mail. Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal. Denk daarbij aan kassabonnen, foto's, getuigenverklaringen of een proces verbaal. Stuur deze bewijzen mee met het schadeformulier. Bewaar daarvan wel kopieën voor uw eigen administratie.