Wat is verzekerd in de basisdekking van de doorlopende reisverzekering?

Hieronder leest u wat wel en niet verzekerd is in de basisdekking. De dekking geldt standaard tot een reisduur van maximaal 2 maanden in Europa. U kunt deze verlengen naar 6 maanden. Zakenreizen zijn niet verzekerd. U bent alleen verzekerd voor de onderdelen die op uw polisblad staan en waarvoor u premie betaalt. U kunt het basispakket uitbreiden met bijvoorbeeld werelddekking, dekking bij wintersport en gevaarlijke sporten en een doorlopende annuleringsverzekering.

Wat is verzekerd in de basisdekking?

Onvoorziene uitgaven

Dat zijn onder andere:

  • Extra kosten van vervoer en verblijf bij ziekte, ongeval of overlijden.
  • Overbrengen van een stoffelijk overschot naar Nederland. Of de kosten van begrafenis/crematie in het vakantieland.
  • Extra kosten van vervoer en verblijf als het eigen vervoermiddel uitvalt. Of wanneer u een nieuw paspoort of visum moet aanvragen na diefstal of verlies.
  • Hulpverlening door de alarmcentrale en reddingsacties.
  • Extra communicatiekosten, bijvoorbeeld met de alarmcentrale of met anderen om zaken te regelen.

Belangrijk: voor bepaalde onderdelen geldt een maximumvergoeding. Zie hiervoor de Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering.

Medische kosten

Soms zijn bepaalde medische kosten niet verzekerd. Of veel duurder dan in Nederland. Wat uw zorgverzekering niet vergoedt, is aanvullend verzekerd op de doorlopende reisverzekering. Kort gezegd vergoeden wij:

  • In Nederland tot € 1.000,- per persoon.
  • In het buitenland: de gemaakte kosten.
  • Noodzakelijke tandheelkundige hulp tot € 350,- per persoon.

Schade aan uw bagage

Schade door diefstal, verlies of beschadiging is tot € 3.000,- per persoon verzekerd. Voor beschadiging of verlies van mobiele elektronica, andere computerapparatuur, brillen en contactlenzen heeft u een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis. Overige schade aan uw bagage vergoeden wij alleen als het schadebedrag meer bedraagt dan € 50,- per gebeurtenis.

Wij hanteren per voorwerp een afschrijvingspercentage per jaar. In de Afschrijvingslijst leest u welke afschrijving wij hanteren. Voor bepaalde zaken zoals mobiele elektronica, brillen en fietsen geldt ook een maximumvergoeding. Bekijk hiervoor de Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering.

Aansprakelijkheid voor schade aan uw vakantieverblijf

Veroorzaakt u onopzettelijk schade aan een gehuurd vakantieverblijf of de inventaris daarvan. Maximaal € 600,- per gebeurtenis. Of als u de sleutel van een gehuurd vakantieverblijf of kluisje verliest.

Wat is niet verzekerd in het basispakket?

Per onderdeel van het basispakket zijn er ook schade-oorzaken die niet verzekerd zijn. Bijvoorbeeld kosten die u maakt zonder overleg met de alarmcentrale. Of onzorgvuldigheid en opzet. U leest alle uitsluitingen in de Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering.

Wat zijn de maximum vergoedingen bij schade?

Wij vergoeden sommige onvoorziene uitgaven volledig. Andere tot een maximum. U vindt alle maximumvergoedingen per onderdeel in de Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering.

Wat u zich misschien nog afvraagt...

U kunt uw verzekering op ieder moment opzeggen. Dat kan via Mijn ZLM of met een brief.

Heeft u uw voertuig verkocht of is uw voertuig naar de sloop gegaan? Stuur ons dan zo snel mogelijk een kopie van het vrijwaringsbewijs. Dit is het bewijs dat het kenteken niet meer op uw naam staat. U moet het voertuig verzekeren tot het moment dat kenteken niet meer op uw naam staat. Dat staat in de wet. Dat geldt ook als uw voertuig total loss is.

Ja. U kunt dit online doorgeven via Mijn ZLM of bel ons op 0113 - 238 880.

Alleenwonende mensen en samenwonende mensen betalen namelijk verschillende premies voor de aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Ook voor de doorlopende reisverzekering en gezinsongevallenverzekering is het belangrijk.

Nee. Langlaufen valt onder de standaard reisverzekering. Voor skiën en snowboarden sluit u wel wintersportdekking af. Dat kan online via Mijn ZLM of bel ons op 0113 - 238 880.

Wilt u hier meer over weten? Hier vindt u een overzicht van de gevaarlijke sporten en wintersporten.