Wat is verzekerd op de tijdelijke reisverzekering?

Hieronder ziet u per onderdeel van de tijdelijke reisverzekering wat er wel en niet verzekerd is. Zakenreizen zijn niet verzekerd. U bent alleen verzekerd voor de onderdelen die op uw polisblad staan en waarvoor u premie betaalt.

Wat is verzekerd in het basispakket?

Het basispakket biedt dekking in Europa en de landen rond de Middellandse Zee.

Onvoorziene uitgaven

Dat zijn onder andere:

 • Extra kosten van vervoer en verblijf bij ziekte, ongeval of overlijden.
 • Overbrengen van een stoffelijk overschot naar Nederland. Of de kosten van begrafenis/crematie in het vakantieland.
 • Extra kosten van vervoer en verblijf als het eigen vervoermiddel uitvalt. Of wanneer u een nieuw paspoort of visum moet aanvragen na diefstal of verlies.
 • Hulpverlening door de alarmcentrale en reddingsacties.
 • Extra communicatiekosten, bijvoorbeeld met de alarmcentrale of met anderen om zaken te regelen.

Belangrijk: voor bepaalde onderdelen geldt een maximumvergoeding. Zie hiervoor de Voorwaarden Tijdelijke Reisverzekering.

Medische kosten

Soms zijn bepaalde medische kosten niet verzekerd. Of veel duurder dan in Nederland. Wat uw zorgverzekering niet vergoedt, is aanvullend verzekerd op de tijdelijke reisverzekering. Kort gezegd vergoeden wij:

 • In Nederland tot € 1.000,- per persoon.
 • In het buitenland: de gemaakte kosten.
 • Noodzakelijke tandheelkundige hulp tot € 350,- per persoon.

Lees voor een uitgebreide toelichting ook de Voorwaarden Tijdelijke Reisverzekering.

Schade aan uw bagage

Schade door diefstal, verlies of beschadiging is tot € 3.000,- per persoon verzekerd. Voor beschadiging of verlies van mobiele elektronica, andere computerapparatuur, brillen en contactlenzen heeft u een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis. Overige schade aan uw bagage vergoeden wij alleen als het schadebedrag meer bedraagt dan € 50,- per gebeurtenis.

Wij hanteren per voorwerp een afschrijvingspercentage per jaar. In de Afschrijvingslijst leest u welke afschrijving wij hanteren. Voor bepaalde zaken zoals mobiele elektronica, brillen en fietsen geldt ook een maximumvergoeding. Bekijk hiervoor de Voorwaarden Tijdelijke Reisverzekering.

Aansprakelijkheid voor schade aan uw vakantieverblijf

Veroorzaakt u onopzettelijk schade aan een gehuurd vakantieverblijf of de inventaris daarvan. Maximaal € 455,- per gebeurtenis. Of als u de sleutel van een gehuurd vakantieverblijf of kluisje verliest.

Diefstal of verlies van geld

Diefstel of verlies van geld is gedekt tot maximaal € 500,- per polis. Geld is munten en bankbiljetten.

Ongevallendekking

Dit is een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval op vakantie. Deze dekking geldt niet wanneer u bepaalde gevaarlijke sporten beoefent.

Wat is niet verzekerd in het basispakket?

Per onderdeel van het basispakket zijn er ook schade-oorzaken die niet verzekerd zijn. Onderdelen die u niet verzekerd heeft en waarvoor u geen premie betaalt. Kosten die u maakt zonder overleg met de alarmcentrale vergoeden wij niet. Evenals onzorgvuldigheid en opzet . U leest alle uitsluitingen in de Voorwaarden Tijdelijke Reisverzekering.

Wat zijn de maximum vergoedingen bij schade?

Wij vergoeden sommige onvoorziene uitgaven volledig. Andere tot een maximum. U vindt alle maximumvergoedingen per onderdeel in de Voorwaarden Tijdelijke Reisverzekering.

Wat is verzekerd bij Werelddekking?

U bent verzekerd in alle landen van de wereld.

Wat is verzekerd bij wintersport en gevaarlijke sporten?

U bent tijdens het beoefenen van wintersport en gevaarlijke sporten verzekerd voor:

 • Onvoorziene uitgaven en medische kosten. Bijvoorbeeld een verloren skipas of hulp op de piste.
 • Kosten van skilessen, een skilift of een skipas die u vooraf heeft betaald. Bijvoorbeeld als u daar na een ongeval geen gebruik van maakt.
 • Huur van vervangende skiuitrusting als uw eigen spullen beschadigd, gestolen of verloren zijn.

Alle details over wat verzekerd is, leest u in de Voorwaarden Tijdelijke Reisverzekering.

Wat is niet verzekerd bij wintersport en gevaarlijke sporten?

Bij sommige activiteiten geldt de ongevallendekking niet. Dan bent u alleen verzekerd voor onvoorziene uitgaven en medische kosten. Er zijn ook activiteiten die wij zo gevaarlijk vinden dat u ze op eigen risico doet. In het overzicht leest u welke dat zijn.

Wat is verzekerd bij vervangend vervoer en verblijf?

De kosten van een vervangende (kampeer)auto of vervangend verblijf. Daar heeft u recht op bij een ongeluk met uw eigen (kampeer)auto of vakantieverblijf. Of bij diefstal hiervan. Of bij een mechanische storing. Wij vergoeden ook eventuele extra verblijfskosten. Bijvoorbeeld als u niet meer met uw eigen caravan kunt gaan maar in een hotel moet verblijven. In de Voorwaarden Tijdelijke Reisverzekering leest u binnen welke periode en onder welke voorwaarden u precies recht heeft op vervangend vervoer en verblijf. De dekking geldt voor maximaal 30 dagen.

Wat is niet verzekerd bij vervangend vervoer en verblijf?

U bent niet verzekerd buiten Europa. En ook niet wanneer de schade of pech plaatsvindt buiten de in de voorwaarden genoemde termijnen. Wij vergoeden geen kosten voor de verzekering, reparaties en brandstof van de vervangende (kampeer)auto. Lees in de Voorwaarden Tijdelijke Reisverzekering wat er nog meer niet verzekerd is.

Wat u zich misschien nog afvraagt...

U kunt uw verzekering op ieder moment opzeggen. Dat kan via Mijn ZLM of met een brief.

Heeft u uw voertuig verkocht of is uw voertuig naar de sloop gegaan? Stuur ons dan zo snel mogelijk een kopie van het vrijwaringsbewijs. Dit is het bewijs dat het kenteken niet meer op uw naam staat. U moet het voertuig verzekeren tot het moment dat kenteken niet meer op uw naam staat. Dat staat in de wet. Dat geldt ook als uw voertuig total loss is.

Ja. U kunt dit online doorgeven via Mijn ZLM of bel ons op 0113 - 238 880.

Alleenwonende mensen en samenwonende mensen betalen namelijk verschillende premies voor de aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Ook voor de doorlopende reisverzekering en gezinsongevallenverzekering is het belangrijk.

Nee. Langlaufen valt onder de standaard reisverzekering. Voor skiën en snowboarden sluit u wel wintersportdekking af. Dat kan online via Mijn ZLM of bel ons op 0113 - 238 880.

Wilt u hier meer over weten? Hier vindt u een overzicht van de gevaarlijke sporten en wintersporten.