Mijn vraag gaat over...

Rechtsbijstandverzekering

U kunt uw verzekering op ieder moment opzeggen. Dat kan via Mijn ZLM of met een brief.

Heeft u uw voertuig verkocht of is uw voertuig naar de sloop gegaan? Stuur ons dan zo snel mogelijk een kopie van het vrijwaringsbewijs. Dit is het bewijs dat het kenteken niet meer op uw naam staat. U moet het voertuig verzekeren tot het moment dat kenteken niet meer op uw naam staat. Dat staat in de wet. Dat geldt ook als uw voertuig total loss is.

Ja. U kunt dit online doorgeven via Mijn ZLM of bel ons op 0113 - 238 880.

Alleenwonende mensen en samenwonende mensen betalen namelijk verschillende premies voor de aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Ook voor de doorlopende reisverzekering en gezinsongevallenverzekering is het belangrijk.

U betaalt premie voor alleenwonenden als:

  • uw eventuele partner niet op uw adres staat ingeschreven;
  • u geen eigen kinderen, pleeg- of stiefkinderen heeft die altijd of af en toe bij u wonen.

In alle andere situaties betaalt u premie voor huishoudens met meer personen.

Nee. Bij verhaalsbijstand vraagt de Stichting Rechtsbijstand ZLM de verzekeraar van iemand die in het verkeer schade bij u heeft veroorzaakt om die schade te betalen. Op uw motorrijtuigenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en fietsverzekering bij ZLM is verhaalsbijstand meeverzekerd. Met een rechtsbijstandsverzekering krijgt u ook rechtshulp voor andere juridische problemen. Bijvoorbeeld als u een probleem heeft met uw werkgever of als klant bij een instelling of winkel.

Geschillen over verplichtingen tot levensonderhoud of daarvoor in de plaats komende vorderingen zijn niet verzekerd. Wel heeft u recht op een eenmalig juridisch advies.

Is uw auto verzekerd bij ZLM? Dan stuurt u een door beide partijen ondertekend aanrijdingsformulier naar ZLM. Is uw auto niet bij ZLM verzekerd? Dan meldt u dit op uw rechtsbijstandsverzekering.

Belt u ons. Ons telefoonnummer is 0113 - 238 820. Natuurlijk kunt u ons ook schriftelijk of via e-mail vragen contact met u op te nemen. Vermeld dan altijd uw naam, postcode, huisnummer en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Zo kunnen wij eenvoudig uw gegevens erbij zoeken en u terugbellen.

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of over de uitleg van de voorwaarden? Dan kunt u een klacht indienen.

Bent u het met de behandelaar of juridisch medewerker niet eens over de haalbaarheid van de zaak of het te bereiken resultaat? Dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. 

Bij een gerechtelijke procedure wordt de zaak aan een rechter voorgelegd. Bij een administratieve procedure wordt de zaak voorgelegd aan een instantie die een besluit van een overheidsorgaan toetst. Bijvoorbeeld de bestuursrechter van een Rechtbank of de Raad van State.

Met een rechtsbijstandsverzekering bent u verzekerd van persoonlijke juridische hulp op vrijwel elk gebied. Bij consumentenorganisaties (bijvoorbeeld ANWB, Consumentenbond of Vereniging Eigen Huis) heeft u veelal alleen recht op advies op een bepaald vakgebied. En een organisatie behartigt vaak het belang van de leden in het algemeen, niet die van u als individu. Het is dus verstandig eerst na te gaan wat rechtshulp via een consumentenorganisatie inhoudt.

Het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op.