Mijn vraag gaat over...

Rechtsbijstandverzekering

Ja. Geef dit door aan ons team Advies & Acceptatie. U bereikt hen op 0113 - 238 880.

Alleenwonende mensen en samenwonende mensen betalen namelijk verschillende premies voor de aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Ook voor de doorlopende reisverzekering en gezinsongevallenverzekering is het belangrijk.

U betaalt premie voor alleenwonenden als:

 • uw eventuele partner niet op uw adres staat ingeschreven;
 • u geen eigen kinderen, pleeg- of stiefkinderen heeft die altijd of af en toe bij u wonen.

In alle andere situaties betaalt u premie voor huishoudens met meer personen.

Nee. Bij verhaalsbijstand vraagt de Stichting Rechtsbijstand ZLM de verzekeraar van iemand die in het verkeer schade bij u heeft veroorzaakt om die schade te betalen. U bent met uw motorrijtuigenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en fietsverzekering bij ZLM gratis meeverzekerd voor verhaalsbijstand. Met een rechtsbijstandsverzekering krijgt u ook rechtshulp voor andere juridische problemen. Bijvoorbeeld als u een probleem heeft met uw werkgever of als klant bij een instelling of winkel.

Geschillen over verplichtingen tot levensonderhoud of daarvoor in de plaats komende vorderingen zijn niet verzekerd. Wel heeft u recht op een eenmalig juridisch advies.

Is uw auto verzekerd bij ZLM? Dan stuurt u een door beide partijen ondertekend aanrijdingsformulier naar ZLM. Is uw auto niet bij ZLM verzekerd? Dan meldt u dit op uw rechtsbijstandsverzekering.

Belt u ons. Ons telefoonnummer is 0113 - 238 820. Natuurlijk kunt u ons ook schriftelijk of via e-mail vragen contact met u op te nemen. Vermeld dan altijd uw naam, postcode, huisnummer en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Zo kunnen wij eenvoudig uw gegevens erbij zoeken en u terugbellen.

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of over de uitleg van de voorwaarden? Dan kunt u een klacht indienen.

Bent u het met de behandelaar of juridisch medewerker niet eens over de haalbaarheid van de zaak of het te bereiken resultaat? Dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. 

Bij een gerechtelijke procedure wordt de zaak aan een rechter voorgelegd. Bij een administratieve procedure wordt de zaak voorgelegd aan een instantie die een besluit van een overheidsorgaan toetst. Bijvoorbeeld de bestuursrechter van een Rechtbank of de Raad van State.

Met een rechtsbijstandsverzekering bent u verzekerd van persoonlijke juridische hulp op vrijwel elk gebied. Bij consumentenorganisaties (bijvoorbeeld ANWB, Consumentenbond of Vereniging Eigen Huis) heeft u veelal alleen recht op advies op een bepaald vakgebied. En een organisatie behartigt vaak het belang van de leden in het algemeen, niet die van u als individu. Het is dus verstandig eerst na te gaan wat rechtshulp via een consumentenorganisatie inhoudt.

In de meeste situaties verleent een deskundige van Stichting Rechtsbijstand ZLM rechtsbijstand. De premie voor uw rechtsbijstandsverzekering is hierop ook gebaseerd. Maar er zijn ook situaties dat een externe rechtshulpverlener zoals een advocaat de rechtsbijstand verleent. Er zijn drie mogelijkheden. In alle drie de situaties meldt u de zaak altijd eerst bij de Stichting Rechtsbijstand ZLM.

 1. Als Stichting Rechtsbijstand ZLM de zaak voor u behandelt, is er geen kostenmaximum en geen eigen risico.
 2. Als blijkt dat het verplicht is om een advocaat uw zaak te laten behandelen, mag u zelf een advocaat kiezen. Wij vergoeden maximaal € 50.000,- aan kosten. Er geldt geen eigen risico.
 3. Er moet een gerechtelijke of administratieve procedure plaatsvinden, maar het is niet verplicht om daarvoor een advocaat in te schakelen. Stichting Rechtsbijstand ZLM mag uw zaak ook behandelen. Kiest u in deze situatie toch voor een advocaat? Dan bepaalt u welke advocaat uw zaak behandelt. Maar in deze situatie vergoeden we maximaal aan kosten:
  - € 3.500,- in arbeids-, bestuurs- en sociaalverzekeringsrechtelijke procedures of incassoprocedures.
  - € 6.000,- voor overige procedures.
   Er geldt daarnaast altijd een eigen risico van € 250,-. Dat moet u eerst betalen. Daarna geven wij namens u de opdracht aan de advocaat.

Als u juridische hulp nodig heeft, belt u met Stichting Rechtsbijstand ZLM, 0113 -238 820. Of stuur een e-mail. Het is niet mogelijk om zelf een advocaat in te schakelen en achteraf de rekening naar ons op te sturen.

Het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op.

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur

Moniek