Wat is verhaalsbijstand?

Verhaalsbijstand is een service van ZLM Verzekeringen waarbij wij uw schade verhalen. Loopt u in Nederland, Belgiƫ of Luxemburg als fietser of voetganger schade op door de fout van een andere verkeersdeelnemer? Dan verhalen wij de schade voor u.

Voor wie verhalen wij schade?

Wij verhalen uw schade als u een ZLM aansprakelijkheidsverzekering heeft.

Wat doen wij voor u?

Wij verhalen uw schade waar u zelf niet voor verzekerd bent op de aansprakelijke partij. Dit kan bijvoorbeeld schade aan uw fiets of kleding zijn. Is een verzekerde gewond geraakt, dan zijn voorbeelden van schade: inkomensverlies, smartengeld en kosten van huishoudelijke hulp. Bij overlijden zijn dit in ieder geval de kosten van de uitvaart. Betaalt de aansprakelijke verzekeraar uw schade? Dan ontvangt u het schadebedrag van ons.

Hoe stellen wij uw schade vast?

Wij schakelen een schade-expert, medisch specialist of een andere deskundige in. Dit is afhankelijk van wat voor schade u heeft. Wij voeren de discussie met de verzekeraar van de veroorzaker. Als het moet tot in de rechtszaal.

Wat gebeurt er als wij uw schade niet kunnen verhalen?

Dan is de schade helaas voor uw eigen rekening, omdat u niet verzekerd bent voor de schade. Soms lukt het niet om een schade voor u te verhalen. Bijvoorbeeld omdat er geen of onvoldoende bewijs is over de toedracht. Of omdat de veroorzaker niet bekend is. Soms kunnen wij de schade gedeeltelijk verhalen. Bijvoorbeeld omdat beide partijen schuldig zijn. Zien wij geen of maar een kleine kans om uw schade te verhalen? Dan informeren wij u hierover als wij uw schademelding hebben ontvangen.

Wie helpt u om uw schade te verhalen?

De onafhankelijke Stichting Rechtsbijstand ZLM voert de verhaalsbijstand uit namens ZLM Verzekeringen. In het hoofdstuk Verhaalsbijstand van de voorwaarden leest u meer over verhaalsbijstand.