Wat is verzekerd op de kostbaarhedenverzekering?

Schade door beschadiging, verlies, vermissing of diefstal van de kostbaarheden die u bij ons verzekert. Wij vragen u om een aankoopnota of taxatierapport.  Uw kostbaarheden zijn wereldwijd verzekerd. Behalve schilderijen of vergelijkbare zaken. U leest alles over wat verzekerd is  in de Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering.

Wat is niet verzekerd?

Schade die u opzettelijk maakt of verergert of die ontstaat door slijtage. Als u iets verhuurt, laat schoonmaken of repareren. Of iets beroepsmatig gebruikt. U leest alle uitsluitingen in de Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering.

Is er een eigen risico?

Alleen bij diefstal of vermissing na inbraak in een niet-afgesloten ruimte of gebouw. Er geldt in dit geval een eigen risico van 15% van de verzekerde waarde van de kostbaarheden.

Wat u zich misschien nog afvraagt...

Met uw kostbaarhedenverzekering verzekert u een speciaal voorwerp. Dit voorwerp staat ook op het polisblad. Het polisblad is het bewijs dat u verzekerd bent. Met de kostbaarhedenverzekering bent u verzekerd tegen schade aan dat voorwerp. Ook bent u verzekerd tegen verlies ervan. Deze verzekering geldt overal. Dus ook buiten uw huis.

U kunt een schade telefonisch melden bij ons team Schade Varia. U bereikt hen op 0113 - 238 777.