Wat is verzekerd op de rechtsbijstandverzekering?

Er zijn 3 modules: de Basisdekking (verplicht), Werk en Vermogen. Hieronder leggen we uit wat er onder deze modules valt.

Basisdekking (verplicht)

U bent  verzekerd voor diverse conflicten die u als particulier heeft. U krijgt advies en hulp bij conflicten over:

 • een overeenkomst die u als consument sluit;
 • uw gezondheid, bijvoorbeeld fouten van medische instanties;
 • uw pensioen of sociale uitkeringen;
 • ouderlijk gezag en/of een omgangsregeling na het eerste jaar na het uitspreken hiervan;
 • schade en persoonlijk letsel bij verkeersongevallen;
 • een erfenis;
 • uw woning in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan koop of verkoop, bouw of verbouwing.

En advies en hulp bij conflicten met:

 • uw buren;
 • uw zorgverzekeraar;
 • de plaatselijke of landelijke overheid;
 • een onderwijsinstantie.

Module Werk
U krijgt advies en hulp bij een conflict:

 • met uw werkgever als u in loondienst of als ambtenaar werkt. Denk aan ontslag,
  reorganisatie of zwangerschapsverlof;
 • dat ontstaat bij een tuchtzaak over een handeling die u heeft gedaan in loondienst of als ambtenaar.

Module Vermogen
U krijgt advies en hulp bij een conflict over:

 • beslissingen van de Belastingdienst waartegen u in beroep kunt gaan;
 • vermogensbeheer, bijvoorbeeld over koop, verkoop en beheer van aandelen, obligaties en opties met een erkende financiële instelling;
 • uw vakantiewoning of tweede woning in de Europese Unie die u zelf gebruikt;
 • en huwelijk of geregistreerd partnerschap dat u wilt beëindigen. Onder bepaalde voorwaarden krijgt u dan hulp van een mediator.

U leest alles over wat er verzekerd is in de Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering.

Wat is niet verzekerd?

Opzet, bestaande conflicten en conflicten die u kon verwachten. Net als zakelijke conflicten en  als het financieel belang van uw zaak minder dan € 100,- is. Als u de verzekering afsluit,  geldt een wachttijd van 3 maanden. U bent niet verzekerd voor conflicten die binnen deze wachttijd ontstaan. Ook conflicten die u te laat meldt, zijn niet verzekerd. U leest alle uitsluitingen in de Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering.

Wat is het maximum verzekerd bedrag?

De kosten die de Stichting Rechtsbijstand maakt voor uw juridische hulp zijn verzekerd tot € 50.000,-.

Is er een vrije advocaatkeuze?

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden. Onder meer een eigen risico van € 250,- bij vrije advocaatkeuze. Ook zijn de vergoedingen gemaximeerd. Meld altijd uw zaak eerst bij ons aan. Schakel niet direct zelf een advocaat in.  Zo voorkomt u dat u achteraf te horen krijgt dat de kosten van uw advocaat niet verzekerd zijn. Raadpleeg ook de Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering.

Waar geldt de verzekering?

Dit is afhankelijk van het soort conflict. U bent altijd verzekerd in Nederland. Voor sommige conflicten heeft u ook dekking binnen de Europese Unie of zelfs in de hele wereld.

Wat u zich misschien nog afvraagt...

U kunt uw verzekering op ieder moment opzeggen. Dat kan via Mijn ZLM of met een brief.

Heeft u uw voertuig verkocht of is uw voertuig naar de sloop gegaan? Stuur ons dan zo snel mogelijk een kopie van het vrijwaringsbewijs. Dit is het bewijs dat het kenteken niet meer op uw naam staat. U moet het voertuig verzekeren tot het moment dat kenteken niet meer op uw naam staat. Dat staat in de wet. Dat geldt ook als uw voertuig total loss is.

Ja. U kunt dit online doorgeven via Mijn ZLM of bel ons op 0113 - 238 880.

Alleenwonende mensen en samenwonende mensen betalen namelijk verschillende premies voor de aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Ook voor de doorlopende reisverzekering en gezinsongevallenverzekering is het belangrijk.

U betaalt premie voor alleenwonenden als:

 • uw eventuele partner niet op uw adres staat ingeschreven;
 • u geen eigen kinderen, pleeg- of stiefkinderen heeft die altijd of af en toe bij u wonen.

In alle andere situaties betaalt u premie voor huishoudens met meer personen.