Wat is verzekerd op de rechtsbijstandverzekering?

Er zijn 3 modules: Basis (verplicht), Werk en Vermogen. Hieronder leggen we uit wat er onder deze modules valt.

Basis (verplicht)

U bent  verzekerd voor diverse conflicten die u als particulier heeft. U krijgt advies en hulp bij conflicten over:

 • een overeenkomst die u als consument sluit;
 • uw gezondheid, bijvoorbeeld fouten van medische instanties;
 • uw pensioen of sociale uitkeringen;
 • ouderlijk gezag en/of een omgangsregeling na het eerste jaar na het uitspreken hiervan;
 • schade en persoonlijk letsel bij verkeersongevallen;
 • een erfenis;
 • uw woning in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan koop of verkoop, bouw of verbouwing.

En advies en hulp bij conflicten met:

 • uw buren;
 • uw zorgverzekeraar;
 • de plaatselijke of landelijke overheid;
 • een onderwijsinstantie.

Werk
U krijgt advies en hulp bij een conflict:

 • met uw werkgever als u in loondienst of als ambtenaar werkt. Denk aan ontslag,
  reorganisatie of zwangerschapsverlof;
 • dat ontstaat bij een tuchtzaak over een handeling die u heeft gedaan in loondienst of als ambtenaar.

Module vermogen
U krijgt advies en hulp bij een conflict over:

 • beslissingen van de Belastingdienst waartegen u in beroep kunt gaan;
 • vermogensbeheer, bijvoorbeeld over koop, verkoop en beheer van aandelen, obligaties en opties met een erkende financiële instelling;
 • uw vakantiewoning of tweede woning in de Europese Unie die u zelf gebruikt;
 • en huwelijk of geregistreerd partnerschap dat u wilt beëindigen. Onder bepaalde voorwaarden krijgt u dan hulp van een mediator.

U leest alles over wat er verzekerd is in de Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering.

Wat is niet verzekerd?

Opzet, bestaande conflicten en conflicten die u kon verwachten. Net als zakelijke conflicten en  als het financieel belang van uw zaak minder dan € 100,- is. Als u de verzekering afsluit,  geldt een wachttijd van 3 maanden. U bent niet verzekerd voor conflicten die binnen deze wachttijd ontstaan. Ook conflicten die u te laat meldt, zijn niet verzekerd. U leest alle uitsluitingen in de Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering.

Wat is het maximum verzekerd bedrag?

De kosten die de Stichting Rechtsbijstand maakt voor uw juridische hulp zijn verzekerd tot € 50.000,-.

Is er een vrije advocaatkeuze?

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden. Onder meer een eigen risico van € 250,- bij vrije advocaatkeuze. Ook zijn de vergoedingen gemaximeerd. Meld altijd uw zaak eerst bij ons aan. Schakel niet direct zelf een advocaat in.  Zo voorkomt u dat u achteraf te horen krijgt dat de kosten van uw advocaat niet verzekerd zijn. Raadpleeg ook de Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering.

Waar geldt de verzekering?

Dit is afhankelijk van het soort conflict. U bent altijd verzekerd in Nederland. Voor sommige conflicten heeft u ook dekking binnen de Europese Unie of zelfs in de hele wereld.

Wat u zich misschien nog afvraagt...

Ja. Geef dit door aan ons team Advies & Acceptatie. U bereikt hen op 0113 - 238 880.

Alleenwonende mensen en samenwonende mensen betalen namelijk verschillende premies voor de aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Ook voor de doorlopende reisverzekering en gezinsongevallenverzekering is het belangrijk.

U betaalt premie voor alleenwonenden als:

 • uw eventuele partner niet op uw adres staat ingeschreven;
 • u geen eigen kinderen, pleeg- of stiefkinderen heeft die altijd of af en toe bij u wonen.

In alle andere situaties betaalt u premie voor huishoudens met meer personen.

Nee. Bij verhaalsbijstand vraagt de Stichting Rechtsbijstand ZLM de verzekeraar van iemand die in het verkeer schade bij u heeft veroorzaakt om die schade te betalen. U bent met uw motorrijtuigenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en fietsverzekering bij ZLM gratis meeverzekerd voor verhaalsbijstand. Met een rechtsbijstandsverzekering krijgt u ook rechtshulp voor andere juridische problemen. Bijvoorbeeld als u een probleem heeft met uw werkgever of als klant bij een instelling of winkel.