Uw gezinsongevallenverzekering

Waarom sluit u een gezinsongevallenverzekering af?

Een ongeval van u of een van uw gezinsleden kan hoge kosten met zich meebrengen. Zeker bij overlijden of blijvende invaliditeit.  Of als u medische of tandheelkundige kosten heeft die niet op een andere manier verzekerd zijn. Met een ZLM Gezinsongevallenverzekering kunt u rekenen op financiële steun na een ongeval.

Wat is er verzekerd op de gezinsongevallenverzekering?

De uitkering van een eenmalig bedrag bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Daarnaast medische of tandheelkundige kosten na een ongeval  tot maximaal het verzekerd bedrag. Lees meer over de ZLM Gezinsongevallenverzekering.

Wat zijn de verzekerde bedragen?

De maximale vergoedingen leest u in de tabel hieronder:

Dit is er allemaal verzekerd

  Gezinsongevallen
  Premie berekenen

Wat kost de ZLM Gezinsongevallenverzekering?

Bereken hier uw premie. U kunt uw premie per maand of per jaar betalen.

Hoe sluit u een ZLM Gezinsongevallenverzekering af?

Dat kan op 3 manieren. Bel ons op 0113 - 238 880 of bel uw ZLM-adviseur. Of sluit de verzekering online af.

Pakketkorting bij meerdere verzekeringen

Wij doen graag iets extra’s voor onze klanten. Als u meerdere verzekeringen afsluit, ontvangt u bovenop onze scherpe premies 8% pakketkorting. Lees meer over pakketkorting.

Wat u zich misschien nog afvraagt...

U krijgt geld uit de ongevallenverzekering als u door een ongeluk invalide raakt. Of kosten heeft voor een behandeling bij een dokter of een tandarts. Ook krijgen uw familie of uw vrienden geld als u door een ongeluk overlijdt. Hoeveel geld u krijgt hangt af van hoe ernstig u gewond bent geraakt. Niet alle ongelukken zijn verzekerd. Veroorzaakt u expres een ongeluk? Of veroorzaakt u een ongeluk omdat u alcohol of drugs gebruikt heeft? Dan krijgt u niets.

Nee. Dat kan niet. De verzekering stopt in het jaar dat u 80 wordt. De verzekering blijft dan wel geldig voor uw andere gezinsleden die nog geen 80 jaar zijn.

Ja. Maar u krijgt geen geld als u de sport doet voor uw beroep. Ook bepaalde gevaarlijke sporten zijn niet verzekerd. Wilt u weten welke sporten dit zijn? Kijk voor meer informatie in hoofdstuk 4 van de voorwaarden.

Heeft u een vraag of wilt u een gezinsongevallenverzekering afsluiten?

Heeft u of een gezinslid een ongeval gehad? Neem gerust contact met ons op voor een persoonlijk advies.  Zeker als u verwacht dat u mogelijk gebruik gaat maken van uw ZLM Gezinsongevallenverzekering. Neem snel contact met ons op via één van de mogelijkheden hieronder.

Telefonisch

Tijdens kantooruren (8:30 - 17:00 uur) zijn wij bereikbaar via telefoonnummer 0113 - 238 888. Bij spoed kunt u dit nummer ook buiten kantooruren gebruiken.

Schriftelijk

Stuur uw schademelding naar: ZLM Verzekeringen, Postbus 70, 4460 BA, Goes.

Hoe wij uw schade behandelen

Na een ongeval kan er veel op u af komen. Daarom hebben voor u op een rijtje gezet wat u kunt verwachten als u gebruik wilt maken van uw ZLM Gezinsongevallenverzekering.

  • Na uw melding ontvangt u binnen 4 werkdagen een schadeformulier. Dit vult u in en stuurt u aan ons terug.
  • Uw schadebehandelaar gaat voor u aan de slag. Hij of zij is uw vaste aanspreekpunt.
  • Wijzen wij uw claim (gedeeltelijk) af? Dan leggen wij u uit waarom.
  • De medisch adviseur adviseert de schadebehandelaar over de medische aspecten.
  • De medisch adviseur vraagt medische informatie op en beoordeelt die informatie.
  • De schadebehandelaar volgt samen met de medisch adviseur het verloop van uw herstel.
  • Wij stellen de mate van invaliditeit vast als er in medisch opzicht geen veranderingen meer zijn. Zodra de hoogte van de uitkering is vastgesteld, betalen wij deze aan u.
  • Is er sprake van overlijden van de verzekeringnemer? Dan betalen wij aan de echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner. Is er geen partner? Dan aan de erfgenamen.
  • De medische en/of  tandheelkundige kosten die u maakt na een ongeval vergoeden wij aan u tot de op uw polisblad vermelde bedragen. Alleen als een andere verzekeraar ze niet vergoedt.
  • Lees meer informatie over ons fraudebeleid.