Wat is verzekerd op de gezinsongevallenverzekering?

Uw erfgenamen ontvangen het verzekerd bedrag als u overlijdt door een ongeval. U krijgt eenmalig een vergoeding bij blijvende invaliditeit. De hoogte daarvan verschilt per lichaamsdeel en hangt af van de mate van invaliditeit. Krijgt u te maken met medische kosten na een ongeval? En vergoedt bijvoorbeeld uw zorgverzekering die niet? Dan vergoeden wij ze tot maximaal het verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat. U leest er alles over in de Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering.

Wat is niet verzekerd?

Is er geen sprake van blijvende invaliditeit? Dan ontvangt u geen uitkering. Ook niet als u een ongeval opzettelijk veroorzaakt, het ontstaat door roekeloosheid of gebeurt onder invloed van alcohol of drugs.  U bent niet verzekerd als u op een motor of scooter van meer dan 50cc rijdt.  Of als u sport voor uw beroep of gevaarlijke sporten beoefent. Welke dat zijn en alle andere uitsluitingen leest u in de Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering.

Wie zijn verzekerd?

Alle gezinsleden tot 80 jaar die bij u wonen zijn wereldwijd verzekerd. Ook pleeg- en stiefkinderen. En de voor studie uitwonende en ongehuwde kinderen van u en/of uw partner. Voor personen die 80 jaar worden, stopt de verzekering  automatisch.

Wat u zich misschien nog afvraagt...

Ja. Geef dit door aan ons team Advies & Acceptatie. U bereikt hen op 0113 - 238 880.

Alleenwonende mensen en samenwonende mensen betalen namelijk verschillende premies voor de aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Ook voor de doorlopende reisverzekering en gezinsongevallenverzekering is het belangrijk.

U krijgt geld uit de ongevallenverzekering als u door een ongeluk invalide raakt. Of kosten heeft voor een behandeling bij een dokter of een tandarts. Ook krijgen uw familie of uw vrienden geld als u door een ongeluk overlijdt. Hoeveel geld u krijgt hangt af van hoe ernstig u gewond bent geraakt. En van welk pakket u afgesloten hebt bij uw verzekering. Niet alle ongelukken zijn verzekerd. Veroorzaakt u expres een ongeluk? Of veroorzaakt u een ongeluk omdat u alcohol of drugs gebruikt heeft? Dan krijgt u niets.

Nee. Dat kan niet. De verzekering stopt in het jaar dat u 80 wordt. De verzekering blijft dan wel geldig voor uw andere gezinsleden die nog geen 80 jaar zijn.