Wat is verzekerd op de gezinsongevallenverzekering?

Uw erfgenamen ontvangen het verzekerd bedrag als u overlijdt door een ongeval. U krijgt eenmalig een vergoeding bij blijvende invaliditeit. De hoogte daarvan verschilt per lichaamsdeel en hangt af van de mate van invaliditeit. Krijgt u te maken met medische kosten na een ongeval? En vergoedt bijvoorbeeld uw zorgverzekering die niet? Dan vergoeden wij ze tot maximaal € 600,-. U leest er alles over in de Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering.

Wat is niet verzekerd?

Is er geen sprake van blijvende invaliditeit? Dan ontvangt u geen uitkering. Ook niet als u een ongeval opzettelijk veroorzaakt, het ontstaat door roekeloosheid of gebeurt onder invloed van alcohol of drugs.  U bent niet verzekerd als u op een motor of scooter van meer dan 50cc rijdt.  Of als u sport voor uw beroep of gevaarlijke sporten beoefent. Welke dat zijn en alle andere uitsluitingen leest u in de Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering.

Wie zijn verzekerd?

Alle gezinsleden tot 80 jaar die bij u wonen zijn wereldwijd verzekerd. Ook pleeg- en stiefkinderen. En de voor studie uitwonende en ongehuwde kinderen van u en/of uw partner. Voor personen die 80 jaar worden, stopt de verzekering  automatisch.

Wat u zich misschien nog afvraagt...

U kunt uw verzekering op ieder moment opzeggen. Dat kan via Mijn ZLM of met een brief.

Heeft u uw voertuig verkocht of is uw voertuig naar de sloop gegaan? Stuur ons dan zo snel mogelijk een kopie van het vrijwaringsbewijs. Dit is het bewijs dat het kenteken niet meer op uw naam staat. U moet het voertuig verzekeren tot het moment dat kenteken niet meer op uw naam staat. Dat staat in de wet. Dat geldt ook als uw voertuig total loss is.

Ja. U kunt dit online doorgeven via Mijn ZLM of bel ons op 0113 - 238 880.

Alleenwonende mensen en samenwonende mensen betalen namelijk verschillende premies voor de aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Ook voor de doorlopende reisverzekering en gezinsongevallenverzekering is het belangrijk.

U krijgt geld uit de ongevallenverzekering als u door een ongeluk invalide raakt. Of kosten heeft voor een behandeling bij een dokter of een tandarts. Ook krijgen uw familie of uw vrienden geld als u door een ongeluk overlijdt. Hoeveel geld u krijgt hangt af van hoe ernstig u gewond bent geraakt. Niet alle ongelukken zijn verzekerd. Veroorzaakt u expres een ongeluk? Of veroorzaakt u een ongeluk omdat u alcohol of drugs gebruikt heeft? Dan krijgt u niets.