Wijziging doorgeven

Wijziging adres, telefoonnummer, e-mailadres of rekeningnummer

Gaat u verhuizen of wijzigt bijvoorbeeld uw IBAN of e-mailadres? U kunt dit aan ons doorgeven via Mijn ZLM of dit formulier


Wijzigen verzekering

Motorrijtuigenverzekering
U wijzigt uw motorrijtuigverzekering snel en eenvoudig via Mijn ZLM of dit formulier.

Andere verzekering
Alle andere verzekeringen wijzigt u snel en eenvoudig via Mijn ZLM of dit formulier.


Beëindigen verzekering

Algemeen
Onze verzekeringen hebben geen opzegtermijn. U kunt uw verzekering dus per direct opzeggen. Dit kan via Mijn ZLM of via de e-mail.

Motorrijtuig verkocht?
Bij de verkoop van uw motorrijtuig heeft u een vrijwaringsbewijs ontvangen. Een kopie hiervan stuurt u naar ons op. U kunt het vrijwaringsbewijs uploaden in Mijn ZLM of aan ons toesturen via de e-mail. U kunt het ook afgeven bij uw ZLM adviseur. Na de ontvangst van dit vrijwaringsbewijs beëindigen wij de verzekering.

Motorrijtuig geschorst?
Bij het schorsen van uw motorrijtuig heeft u een schorsingsbewijs ontvangen. Een kopie hiervan stuurt u naar ons op. U kunt het schorsingsbewijs uploaden in Mijn ZLM of aan ons toesturen via de e-mail. U kunt het ook afgeven bij uw ZLM adviseur. Na de ontvangst van dit schorsingsbewijs beëindigen wij de verzekering.