Persbericht - 2019 zeer positief jaar voor ZLM Verzekeringen  

 

Grafiek jaarverslag

Het jaar 2019 was in veel opzichten een uniek jaar. In de geschiedenis van ZLM hebben we nog nooit zo’n goed resultaat gehad. Het jaarverslag toont een positief resultaat over het afgelopen jaar van 27 miljoen euro na betaling van belastingen. 

Heel goed beleggingsjaar

Dit uitzonderlijke resultaat kwam deels door een rustig schadejaar zonder echte grote stormen, een barre winter of wateroverlast. Maar het resultaat is voor het grootste deel terug te voeren op een zeer positief beleggingsjaar. Hoewel wij een erg defensieve beleggingsmix kennen, heeft ZLM meegeprofiteerd van het uitzonderlijk goede beleggingsklimaat in 2019.

Impact beleggen en ‘do good’

We doen ook steeds meer aan impact beleggen. Deze vorm van beleggen is een investering in thema’s of bedrijven die een oplossing bieden op een specifiek duurzaamheidsvraagstuk. Naast financieel rendement wordt ook gestreefd naar sociaal en/of ecologisch rendement. Vaak wordt een thema gerelateerd aan een van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. ZLM zette in 2019 een stap richting impact beleggen. Sinds 1 juli 2019 hebben we ons aangesloten bij de Global Impact Pool. Deze pool heeft als doel om met beleggingen niet alleen financiële, maar ook maatschappelijke impact te maken.

Deel van de winst gaat terug naar de leden

De winst van ZLM wordt altijd toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Verzekeraars hebben financiële buffers nodig om grote klappen op te kunnen vangen. De financiële positie van ZLM is al zeer stevig. Daarom is tijdens de Algemene Leden Vergadering van woensdag 10 juni jl. besloten om van de winst 15 miljoen euro te bestemmen voor teruggaaf aan de leden. De wijze waarop deze teruggave plaatsvindt wordt later dit jaar vastgesteld.

Klanttevredenheid

Elke dag werken wij bij ZLM aan klanttevredenheid. De focus op klanttevredenheid zorgt in 2019 voor de tiende keer op rij voor een eerste plaats in het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) van het Verbond van Verzekeraars. Het feit dat onze klanten ons voor de tiende keer het hoogste rapportcijfer geven van alle verzekeraars vinden we nog belangrijker dan het uitzonderlijke financiële resultaat. ZLM kreeg een 8,5 als rapportcijfer.