Risicomanagement en compliance

Als verzekeraar zijn we van nature dagelijks bezig met het beoordelen en accepteren van risico's. Daarbij lopen we zelf als bedrijf natuurlijk ook de nodige ondernemingsrisico's die onze bedrijfsvoering en continuïteit in gevaar kunnen brengen. Al deze risico's hebben wij zo goed als mogelijk in kaart gebracht, samen met de maatregelen wij hebben getroffen om ze te beheersen. Er zijn twee Risicomanagers belast met het toezicht hierop.

Coördinator compliance & privacy

Een belangrijk aspect daarbij is dat wij voldoen aan de vele regels van wetgeving en andere regelgeving die ons zijn opgelegd. Binnen ZLM Verzekeringen is een Compliance Officer aangesteld die er toezicht op houdt dat wij ons ook aan al die regels houden. In het bijzonder de regels en regelingen die gericht zijn op integriteit en betrouwbaarheid.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar onze SFCR (Solvency and Financial Condition Report 2022).