Maatschappelijk verantwoord ondernemen

ZLM vindt het belangrijk om betrokken te zijn bij de samenleving. Daarom besteden wij aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij geven daar vorm aan door maatschappelijke projecten te ondersteunen met een financiële bijdrage of door vrijwilligersactiviteiten te organiseren met ons personeel.

Initiatief onder de aandacht brengen

Collega’s, klanten of anderen kunnen een maatschappelijk initiatief bij de werkgroep MVO onder de aandacht brengen en een aanvraag voor een financiële bijdrage doen door het formulier op deze website in te vullen.

Richtlijnen

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet een verzoek aan de volgende richtlijnen voldoen:

 • Het initiatief vindt plaats in het werkgebied van ZLM
 • Het initiatief levert een duidelijke maatschappelijke of culturele bijdrage
 • Het is niet gekoppeld aan een landelijk of internationaal goed doel
 • Onze bijdrage is niet bestemd om het voortbestaan van een stichting of vereniging mogelijk te maken, maar gekoppeld aan een concreet initiatief
 • Het initiatief is niet religieus of politiek getint
 • Indien het een activiteit betreft moet deze vrij of laagdrempelig toegankelijk zijn
 • Onze bijdrage is eenmalig en niet structureel (jaarlijks terugkerend)

Planning

Onze MVO werkgroep komt zes keer per jaar bij elkaar om de ontvangen verzoeken te beoordelen.
In 2024 zijn deze bijeenkomsten gepland op:

 • 24 januari
 • 28 februari
 • 22 april
 • 26 juni
 • 25 september
 • 4 december

Aanvraag doen

Doe een aanvraag voor een financiële bijdrage.