Jaarverslag

Bent u geïnteresseerd in de financiële achtergronden van ZLM? Jaarlijks verschijnt in juni na de Algemene Ledenvergadering ons jaarverslag. Lees hier het ZLM Jaarverslag 2017 (PDF, 850 kB). Dit jaar publiceren wij voor het eerst het Solvency and Financial Condition Report 2017 (PDF, 1,79 MB). Dit is een rapport over de solvabiliteit en financiële positie van ZLM Verzekeringen.

Ook de jaarverslagen over eerdere jaren zijn beschikbaar: