Jaarverslag

Bent u geïnteresseerd in de financiële achtergronden van ZLM? Jaarlijks verschijnt in juni na de Algemene Ledenvergadering ons jaarverslag. Lees hier het ZLM Jaarverslag 2016 (PDF, 779 kB). Dit jaar publiceren wij voor het eerst het Solvency and Financial Condition Report 2016 (PDF, 2009 kB). Dit is een rapport over de solvabiliteit en financiële positie van ZLM Verzekeringen.

Ook de jaarverslagen over eerdere jaren zijn beschikbaar: