Wat is assurantiebelasting?

geld

Voor verschillende verzekeringen betaalt u belasting. Dat wordt assurantiebelasting genoemd. Deze wordt afgedragen door de verzekeraar waar u een verzekering afsluit. Hoe hoog is deze assurantiebelasting en voor welke verzekeringen geldt dit? Dat leest u hieronder.

Wat is assurantiebelasting precies? 

De belasting die u over schadeverzekeringen betaalt, wordt assurantiebelasting genoemd. De hoogte van deze belasting is 21%. Deze belasting wordt door de verzekeraar doorberekend in uw premie en wordt afgedragen door uw verzekeraar. Dit geldt niet alleen voor uw verzekeringspremie, maar ook voor andere kosten. Denk aan polis- en administratiekosten. 

Wanneer betaalt u geen belasting? 

U betaalt dus assurantiebelasting over verzekeringen die u afsluit. Over verzekeringen die te maken hebben met uw gezondheid, leven of dood betaalt u geen belasting. Denk aan zorgverzekeringen, levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ook transport- en werkeloosheidsverzekeringen zijn vrijgesteld van assurantiebelasting. Over welke verzekeringen betaalt u dan wel assurantiebelasting? U betaalt assurantiebelasting over uw verzekering voor:

  • Auto
  • Opstal
  • Inboedel
  • Aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand

Reisverzekering is net even anders

Bij reisverzekeringen is het wat ingewikkelder. U betaalt belasting over delen van die verzekering maar niet over alles. Over het deel ziektekosten in de reisverzekering betaalt u geen assurantiebelasting. Het bedrag aan assurantiebelasting dat op uw rekening staat is daarom vaak lager dan 21%.

Assurantiebelasting niet altijd verwerkt in totaalbedrag

ZLM Verzekeringen berekent de premie voor een verzekering altijd inclusief assurantiebelasting. Dit is niet bij alle verzekeraars het geval. Wilt u verzekeringen bij een andere verzekeraar afsluiten? Let hier dan op bij de totale premieberekening. 

Vragen?

Heeft u vragen over de assurantiebelasting? Bel dan ons team Advies & Acceptatie. U bereikt hen op telefoonnummer 0113 - 238 880. Of bel uw ZLM-adviseur.