Het coronavirus en de reis- en annuleringsverzekering

We kunnen ons goed voorstellen dat u momenteel vragen heeft over uw reis- en annuleringsverzekering vanwege het coronavirus. Op deze pagina hebben wij de belangrijkste vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. 

Blijf op de hoogte

Wij adviseren u het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te volgen. Hier vindt u de meest actuele informatie en reisadviezen over de situatie in uw vakantiegebied. Op de website van Autoriteit Consument & Markt vindt u actuele informatie over uw reisrechten in verband met het coronavirus. Tot slot adviseren wij u contact te houden met uw touroperator of vervoersmaatschappij over eventuele wijzigingen in uw reis.
 

Vragen over uw (nog te boeken) vakantie voor de landen met een groen of geel reisadvies

Ja, dit is verzekerd op uw reisverzekering.

Op basis van uw reisverzekering heeft u recht op vergoeding van extra kosten voor vervoer- en verblijfskosten en telefoonkosten. 

 • De maximale vergoeding voor verblijfskosten is € 75,- per persoon per dag in overleg met de ANWB Alarmcentrale.
 • Vergoeding van extra reiskosten in overleg met de ANWB Alarmcentrale.
 • Noodzakelijke extra communicatiekosten met de ANWB Alarmcentrale. 
 • De maximale vergoeding voor telefoonkosten (anders dan contact met de ANWB Alarmcentrale) bedraagt € 150,- per reisgezelschap. 

Ook wanneer u eventueel gerepatrieerd moet worden, zijn deze kosten verzekerd. Uiteraard moet repatriëring praktisch wel uitvoerbaar zijn

Let op: neem altijd contact op met de ANWB Alarmcentrale. U bereikt hen op +31 (0)70 - 31 45 491.

Vragen over het coronavirus en uw annuleringsverzekering

Nee, wanneer u zelf niet ziek bent maar toch thuis moet blijven, is er geen dekking op de annuleringsverzekering.

Nee, de annuleringsverzekering vergoedt dit niet. Ook niet als u achteraf moet bijbetalen voor uw nieuwe reis. U kunt hierover het beste contact opnemen met uw reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.

Nee, dit is niet verzekerd. Dit is geen geldige annuleringsreden. Wij adviseren u in deze situatie contact op te nemen met uw reisorganisator, touroperator of vervoersmaatschappij.

Nee, dit is niet verzekerd. Deze organisatie zal uw geld terug moeten geven of een voucher aanbieden. Het is wel belangrijk dat u weet waarom de overeenkomst is geannuleerd. In sommige situaties vergoeden wij namelijk wel de annuleringskosten van de andere organisaties waar u geboekt heeft, als u daar niet kosteloos kunt annuleren of omboeken.

Wij vergoeden de annuleringskosten van de andere (reis)organisaties of luchtvaartmaatschappij(en) waar u geboekt heeft, als de overeenkomst geannuleerd is vanwege:

 • een natuurramp;
 • terrorisme;
 • binnenlandse onlusten of oproer in het land van bestemming;
 • stuk gaan van het geboekte vervoer waardoor de reis niet mogelijk is;
 • een plotselinge, onaangekondigde staking;
 • overboeking.

Nee, deze kosten vallen niet onder uw annuleringsverzekering. Wilt u toch uw reis annuleren? Dan adviseren we u om contact op te nemen met uw reisorganisator, touroperator of vervoersmaatschappij.

Vragen over het coronavirus en uw reisverzekering

Ja, de premie van uw tijdelijke reisverzekering krijgt u terug. Dit geldt niet voor de premie van een doorlopende reisverzekering. 

Neemt u contact op met de ANWB Alarmcentrale. U bereikt hen op +31 (0)70 - 31 45 491.

Op basis van uw reisverzekering heeft u recht op vergoeding van extra kosten voor vervoer- en verblijfskosten en telefoonkosten. 

 • De maximale vergoeding voor verblijfskosten is € 75,- per persoon per dag in overleg met de ANWB Alarmcentrale.
 • Vergoeding van extra reiskosten in overleg met de ANWB Alarmcentrale.
 • Noodzakelijke extra communicatiekosten met de ANWB Alarmcentrale. 
 • De maximale vergoeding voor telefoonkosten (anders dan contact met de ANWB Alarmcentrale) bedraagt € 150,- per reisgezelschap. 
   
 • Ook wanneer u eventueel gerepatrieerd moet worden, zijn deze kosten verzekerd. Uiteraard moet repatriëring praktisch wel uitvoerbaar zijn.

Let op: neem altijd contact op met de ANWB alarmcentrale! U bereikt hen op +31 (0)70 - 31 45 491.

ZLM geeft 15 miljoen terug

 

ZLM geeft 15 miljoen terug aan haar klanten

Vorig jaar werd door Corona één ding erg duidelijk. Niets is vanzelfsprekend. Hierdoor zijn we gaan inzien dat er zoveel is om zuinig op te zijn. 
 


Minder autoschades in 2020

We werkten vaker vanuit huis, wat resulteerde in meer tijd thuis. We konden niet op reis waardoor we onze mooie provincies (her)ontdekten. We zaten minder op de weg, waardoor er veel minder schade werd gereden. En dat maakt dat we alle klanten nu iets moois kunnen aanbieden. Want minder claims vorig jaar, betekent geld terug dit jaar. 

Actievoorwaarden

U was op peildatum 21 september 2021 klant bij ZLM met minimaal 1 verzekering. 10% van uw jaarpremie wordt op 12 oktober 2021 overgemaakt op het IBAN-nummer dat bij ons bekend is.

Van welke verzekeringen krijgt u premie terug? 

U ontvangt premie terug van onderstaande verzekeringen die u op 21 september 2021 bij ons had. 

De teruggave van premie geldt niet voor de kortlopende reis- en de kortlopende annuleringsverzekering. Ook ontvangt u geen premie terug over de verzekeringen die u via ons team Bemiddeling heeft afgesloten. 

Contact 

Heeft u vragen over deze actie bekijk dan onderstaande veelgestelde vragen of neem telefonisch contact met ons op via 0113 – 238 880

Veelgestelde vragen

ZLM heeft in 2020 een goed technisch resultaat behaald. Dit komt doordat er tijdens de Coronaperiode veel minder autoschades zijn geweest. Omdat we voldoende financiële reserves hebben, is er dit jaar opnieuw ruimte om premie terug te geven.

U ontvangt 10% van uw totale jaarpremie plus de assurantiebelasting van ons terug. Let op: ZLM geeft geen premie terug over de kortlopende reis- en annuleringsverzekering en ook niet over verzekeringen die zijn afgesloten via team Bemiddeling.

Iedere klant die op 21 september een verzekering bij ons had, krijgt 10% van de premie terug. ZLM geeft geen premie terug over de kortlopende reis- en annuleringsverzekering en ook niet over verzekeringen die zijn afgesloten via ons team Bemiddeling. Heeft u een betalingsachterstand van meer dan 49 dagen? Dan verrekenen wij de door u terug te ontvangen premie met de premie die u nog aan ons verschuldigd bent. Is het bedrag dat u aan ons verschuldigd bent groter dan het bedrag wat u terugkrijgt aan premie? Dan ontvangt u op 12 oktober geen bedrag op uw IBAN.

In dit geval is een gedeelte van de door u terug te ontvangen premie verrekend met een nog openstaande factuur.

ZLM maakt jaarlijks winst. Deze winst is een optelsom van het resultaat van alle verzekeringen (technisch resultaat) en het resultaat van onze beleggingen (beleggingsresultaat). Als verzekeraar hebben wij deze winst nodig om reserves op te bouwen, bijvoorbeeld om investeringen te doen of een grote calamiteit op te vangen. 

In 2020 is het resultaat van alle verzekeringen bijzonder goed. We hebben meer premie ontvangen dan uitgekeerd. Dit komt voornamelijk doordat er in 2020 tijdens de lockdowns en het vele thuiswerken veel minder autoschades zijn geclaimd. Daarom is besloten om een gedeelte van de winst terug te geven aan onze klanten.

We kunnen hier pas volgend jaar iets over zeggen als we weten hoe het gehele jaar is verlopen. 

De winst wordt toegevoegd aan onze algemene reserves. Een buffer voor grote calamiteiten, maar ook bedoeld om investeringen te kunnen doen. ZLM heeft als onderlinge verzekeringsmaatschappij geen aandeelhouders waaraan we winst moeten uitkeren. 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. volgende
  5. laatste