Rechtsbijstand

Iedereen kan in een situatie terechtkomen waarbij juridische hulp nodig is. Met de ZLM Rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van juridische hulp tegen een jaarpremie die lager ligt dan het gemiddelde uurtarief van een advocaat. De nieuwe rechtsbijstandverzekering bestaat uit een basisverzekering met een zeer uitgebreide dekking. Hier valt nu ook verkeersrechtsbijstand onder. Daarnaast kunt u aanvullend kiezen voor de module Werk en/of de module Vermogen.

Basisverzekering
U krijgt advies en hulp bij conflicten over:

 • een overeenkomst die u als consument sluit;
 • uw gezondheid, bijvoorbeeld fouten van medische instanties;
 • uw pensioen of sociale uitkeringen;
 • ouderlijk gezag en/of een omgangsregeling;
 • schade en persoonlijk letsel bij verkeersongevallen;
 • een erfenis;
 • uw woning in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan koop of verkoop, bouw of verbouwing.

en advies en hulp bij conflicten met:

 • uw buren;
 • uw zorgverzekeraar;
 • de plaatselijke of landelijke overheid;
 • een onderwijsinstantie.

Module werk (aanvullend)
U krijgt advies en hulp bij een conflict:

 • met uw werkgever als u in loondienst of als ambtenaar werkt. Denk aan ontslag,
  reorganisatie of zwangerschapsverlof;
 • dat ontstaat bij een tuchtzaak over een handeling die u heeft gedaan in loondienst of als ambtenaar.

Module vermogen (aanvullend)
U krijgt advies en hulp bij een conflict over:

 • beslissingen van de Belastingdienst waartegen u in beroep kunt gaan;
 • vermogensbeheer, bijvoorbeeld over koop, verkoop en beheer van aandelen, obligaties en opties met een erkende financiële instelling;
 • uw vakantiewoning of tweede woning in de Europese Unie die u zelf gebruikt;
 • een huwelijk of geregistreerd partnerschap dat u wilt beëindigen. Onder bepaalde voorwaarden krijgt u dan hulp van een mediator.

Wachttijd
Als u voor het eerst een rechtsbijstandverzekering afsluit, geldt een wachttijd van drie maanden. Gedurende deze wachttijd kunt u géén aanspraak maken op rechtsbijstand.

Bereken uw premie