Uw auto total loss. Wat nu?

kapotte auto

Ai. U heeft een ongeluk gehad. Uw auto is total loss verklaard. Einde auto, hoor ik u denken. Maar is dat wel zo? In dit artikel geven wij u alle belangrijke informatie over total loss. U leest bijvoorbeeld wat het verschil is tussen technisch total loss en economisch total loss. Ook vertellen wij u meer over de schadevergoeding waarop u recht heeft. Nieuwsgierig geworden?

Wat betekent total loss?

Uw auto kan technisch total loss of economisch total loss zijn. Wat is het verschil? 

Economisch total loss

Economisch total loss betekent dat de auto wel gemaakt kan worden. Alleen is dit financieel gezien niet rendabel. Dat komt omdat de kosten voor de reparatie hoger zijn dan de (dag)waarde min de restwaarde. Hieronder ziet u een rekenvoorbeeld.
De waarde van de auto voor het ongeluk (dagwaarde) is € 12.000,-. De waarde van de auto na het ongeluk (restwaarde) is € 5.000,-. Het verschil is € 7.000,-. Kost de reparatie meer dan dat verschil van € 7.000,-? Dan is de auto economisch total loss.

Technisch total loss

Bij technisch total loss kan uw auto niet meer gerepareerd worden. Bijvoorbeeld na een ernstig ongeluk of na een brand.

Wat gebeurt er nu precies als uw auto total loss is?

Dit is een vraag die veel gesteld wordt. Aan de hand van onderstaande stappen leggen wij u het proces uit. 

1. Schade-expert bekijkt de auto. 

De schade-expert bepaalt of uw auto total loss is. Hij neemt de schade aan uw auto op. Daarbij wil hij een paar dingen weten:

  • De reparatiekosten
  • De schade-expert berekent wat het kost om uw auto te repareren.
  • De dagwaarde
  • De schade-expert doet onderzoek naar de dagwaarde. De dagwaarde is de prijs die u voor een vergelijkbare auto betaalt. Voor het bepalen van die dagwaarde doet de schade-expert marktonderzoek. Hij houdt daarbij rekening met bijvoorbeeld leeftijd, kilometers, accessoires en staat van onderhoud.
  • De restwaarde
  • De schade-expert vraagt opkopers om op de beschadigde auto te bieden. Het hoogste bod is gelijk aan de restwaarde.
  • De aanschafwaarde
  • Dit is het bedrag dat u betaald heeft voor de auto. Dat staat op de rekening die u kreeg toen u uw auto kocht. Vond de schade plaats binnen 36 maanden nadat u de auto aanschafte en is het geen leaseauto? Dan geldt voor auto’s met een maximale nieuwwaarde van € 75.000,- de aanschafwaarderegeling.


2. Wat gebeurt er als de expert de auto heeft gezien?

De expert neemt contact met u op en informeert u over de waarde. Ook bespreekt hij met u wat er met uw auto gaat gebeuren. Bij een (beperkt) cascoverzekering hebben wij het recht om te bepalen aan wie de restanten van uw auto worden overgedragen. Bij een WA-verzekering bepaalt u dat. In beide gevallen helpen wij u bij de (eventuele) verkoop van uw auto (aan de opkoper die het hoogste bod deed).

3. U krijgt de schadevergoeding

Voor de uitbetaling van de vergoeding zijn twee mogelijkheden. 

  • U krijgt de hele dag- of aanschafwaarde in één keer. De schade-expert regelt de verkoop van uw beschadigde auto. U ontvangt de volledige dag- of aanschafwaarde van ons.
  • U krijgt de dag- of aanschafwaarde minus de restwaarde. De expert begeleidt de verkoop van uw auto aan een opkoper. Van ons ontvangt u de schadevergoeding (dag- of aanschafwaarde min restwaarde). Van de opkoper ontvangt u de restwaarde van uw beschadigde auto. De expert legt u uit wat voor u geldt. Er geldt een eigen risico van € 135,- per gebeurtenis. Als een andere partij aansprakelijk is voor uw schade kan dit eigen risico meestal verhaald worden.


4. U mailt ons het vrijwaringsbewijs

De laatste stap in het total loss proces is het stopzetten van uw verzekering. Hiervoor moet u bewijzen dat de auto niet meer van u is. Daarvoor is het vrijwaringsbewijs dat u van de opkoper krijgt. Mail een foto van het vrijwaringsbewijs naar info@zlm.nl. Dan stoppen wij uw verzekering.

Heeft u vragen?

Bovenstaande total loss proces geldt niet alleen voor auto's, maar ook voor andere motorrijtuigen zoals motoren of bromfietsen. Heeft u vragen? Bel dan met een van de medewerkers van de Technische Groep van ZLM Verzekeringen. U bereikt hen op 0113 - 238 238 of via tg@zlm.nl. Regelen we al een schade voor u? En heeft u vragen over total loss? Bel dan met uw schadebehandelaar of uw schade-expert.