Te weinig premie voor uw bromfietsverzekering betaald? Voorkom teleurstelling bij schade!

Het lijkt aantrekkelijk om een bromfiets te verzekeren op naam van een oudere bestuurder om zo premie uit te sparen. Dan loopt u echter het risico dat schade niet verzekerd is. Controleer op uw polisblad op welke leeftijd uw bromfietspremie is gebaseerd. Dit staat bij 'Geboortedatum (jongste) bestuurder'. Geef altijd de geboortedatum van de jongste bestuurder aan ons door. Zo voorkomt u teleurstelling bij schade.

bromfiets

Wat is het voordeel als u de jongste bestuurder verzekert?

Wij keren bij een gedekte schade altijd uit. En de bestuurder bouwt ook zelf schadevrije jaren op. Die kan hij of zij later ook voor een autoverzekering bij ZLM gebruiken.

Betaalt u niet voor de jongste bestuurder?

U krijgt dan uw eigen schade niet vergoed. En een eventuele schade die wij aan de tegenpartij vergoeden, moet u terugbetalen. Ook een verzoek om verhaalsbijstand of rechtsbijstand kunnen wij afwijzen als de bestuurder jonger is dan de leeftijdscategorie waarvoor u premie betaalt.

Hoe jonger de bestuurder, hoe hoger het risico op schade

Wij vragen naar de leeftijd van de jongste bestuurder als u een bromfietsverzekering afsluit. De premie die u betaalt, is daarop gebaseerd. Hoe lager de leeftijd, hoe hoger de premie. Dit heeft te maken met het risico.Hoe jonger de bestuurder, hoe groter namelijk het risico op schade is.

Vragen? Neem contact met ons op

Heeft u nog vragen over uw bromfietsverzekering? Of wilt u de leeftijd van de bestuurder wijzigen? Stuur een e-mail of bel ons team Advies & Acceptatie op 0113 - 238 880. Of neem contact op met uw ZLM adviseur.