Wanneer heeft een schademelding invloed op mijn schadevrije jaren of kortingstreden?

Ai, een paaltje! Oh nee, een ingeslagen ruit! Kijk uit, een fietser van rechts! Overal gevaren voor uw auto of motor. Vervelend, maar gelukkig bent u hiervoor verzekerd. Maar wanneer is een schade nu van invloed op uw schadevrije jaren en korting?

Schadevrije jaren opbouwen. Hoe zit dat?

Heeft u een auto- of motorverzekering afgesloten? Dan bouwt u schadevrije jaren op in de tijd dat uw verzekering loopt. Claimt u geen schade? Dan krijgt u jaarlijks extra korting op uw premie die kan oplopen tot 70%. Dat geldt voor zowel de WA-, beperkt casco- als de cascodekking (allrisk). Een korte toelichting:

 • Bij het afsluiten van de verzekering stellen wij het aantal kortingstreden vast. Dit doen wij onder andere op basis van het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd, bij ons of bij een andere verzekeraar.
 • Aan uw kortingstrede is een kortingspercentage verbonden. Dat gebruiken wij om de korting of toeslag op de premie te berekenen. Zie onderstaande tabel.
 • U heeft recht op een extra kortingstrede na een volledig schadevrij jaar. Het schadejaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober. Op basis van uw schademeldingen in deze periode passen wij uw korting of toeslag aan. Dit gaat in op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.

Lees meer over schadevrije jaren.

Tabel met kortingstreden

Let op: de tabel waarmee wij uw kortingstreden bepalen wijkt af van de tabel waarmee wij uw schadevrije jaren bepalen.

Maar wat als ik schade heb?

Als u schade claimt, dan heeft dit invloed op uw kortingstreden en schadevrije jaren. In bovenstaande tabel kunt u zien wat de invloed van één of meerdere schademeldingen is op uw kortingstreden. U krijgt dan meestal minder korting en gaat dus meer premie betalen. 

In Mijn ZLM kunt u berekenen hoeveel extra premie u dit kost in de komende vijf jaar. Soms is het schadebedrag lager dan het bedrag wat u extra aan premie gaat betalen. Of heeft binnen korte tijd nogmaals schade waardoor u nog meer kortingstreden terugvalt. Dan is het mogelijk het schadebedrag binnen twee jaar na de schadedatum aan ons terugbetalen. De schademelding heeft dan geen invloed op uw kortingstreden en schadevrije jaren. Neem contact op met uw schadebehandelaar als u hierover meer informatie wilt.

Heeft een schade altijd invloed op mijn kortingstreden en schadevrije jaren?

Nee, in een aantal situaties heeft uw schademelding geen invloed op uw kortingsjaren en schadevrije jaren:

 • Als wij niet verplicht zijn een schadevergoeding te betalen.
 • Als wij de schade wel hebben betaald, maar we die volledig op iemand anders kunnen verhalen.
 • Als u de uitgekeerde schadevergoeding binnen twee jaar na de schadedatum aan ons terugbetaald.
 • Als wij een overeenkomst met een andere verzekeringsmaatschappij hebben gesloten, waarin wij geheel of gedeeltelijk afstand doen van verhaal.
 • Als de schade is veroorzaakt door het vervoer van een gewonde.
 • Als de passagier als enige aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade met uw motorrijtuig en een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) heeft bij ZLM. Dit geldt niet indien de passagier op dezelfde AVP als de verzekeringnemer verzekerd is.
 • Als wij alleen kosten voor hulpverlening hebben gemaakt.
 • Als de verzekerde alleen aansprakelijk is op grond van artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Dit artikel regelt de speciale bescherming van ‘zwakke’ verkeersdeelnemers (zoals fietsers en voetgangers) bij een aanrijding met een motorrijtuig. De verzekerde moet wel kunnen aantonen dat hem geen enkel verwijt te maken valt.

Als u voor onderstaande gebeurtenissen verzekerd bent (als uw motorrijtuig WA + beperkt casco of allrisk verzekerd is), heeft de melding in de volgende situaties ook geen invloed op uw kortingstreden en schadevrije jaren:

 • Schade door diefstal van uw motorrijtuig, onderdelen daarvan of verzekerde accessoires, verduistering, inbraak en joyriden.
 • Ruitschade zoals een gebroken ruit of zonnedak.
 • Schade door brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting of blikseminslag.
 • Stormschade door het omwaaien van uw motorrijtuig of door een vallend voorwerp.
 • Schade door natuurgeweld zoals een aardbeving, lawine, overstroming of hagel.
 • Schade door een directe botsing met loslopende dieren (inclusief vogels). Ook schade door vallen na een botsing met een vogel of loslopend dier is verzekerd. Botsing met andere zaken dan het dier heeft, als dit gedekt is, wel invloed op uw kortingstreden.
 • Schade door een luchtvaartuig dat neerstort of een voorwerp dat daaruit valt.
 • Schade door rellen (hiermee bedoelen wij niet baldadigheid of vandalisme).
 • Schade die veroorzaakt is door vuurwerk
 • Als wij niet de volledige schade kunnen verhalen omdat wij de aanschafwaarderegeling toepassen.

Uw schadebehandelaar beoordeelt of sprake is van één van bovenstaande gebeurtenissen en dus of de schade van invloed is op uw kortingstreden en schadevrije jaren. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met ons team Mobiliteit, telefoonnummer 0113 – 238 888.